Toelichting door prof. dr. Luc François bij het eerste addendum (2002)

In juni 2000 publiceerde de Stad Oostende de ‘Bibliografie van de geschiedenis van Oostende’[1].  Dit boek was het resultaat van de activiteiten van een werkgroep, die werkte in opdracht van de “Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate”.  Ruim 5900 titels werden toen bijeengebracht en systematisch geklasseerd.  Korte tijd later verschenen er enkele beschouwingen over deze publicatie : daarin werd deze geduid en werden enkele conclusies getrokken over de stand van zaken van het historisch onderzoek over Oostende[2]

Zowel in de inleiding van dit werk als tijdens de persvoorstelling werd reeds aangekondigd dat de werkgroep haar activiteiten zou verder zetten.  We legden er toen de nadruk op dat een eerste poging om de geschiedenis van een stad, streek of thema bibliografisch in kaart te brengen altijd en onvermijdelijk gebreken vertoont. Hoe secuur de leden van de werkgroep ook te werk gingen, enkele titels ontsnapten aan hun aandacht.  Bovendien werd en wordt er verder met de regelmaat van een klok over Oostende gepubliceerd.  De boekenproductie van het midden van 1999 tot het einde van 2001 en de oogst aan artikels over de jaren 1999, 2000 en 2001 werden hier samengebracht, evenals de oudere werken die de vorige keer ten onrechte niet werden opgenomen.  De leden van de werkgroep zijn de heer Jean Beckmann erg dankbaar voor het secure werk dat hij heeft geleverd, kort nadat de “Bibliografie” het licht zag. 

De ordeningsprincipes zijn dezelfde gebleven en de nummering van de rubrieken werd aangehouden, ook al komen bepaalde rubrieken nu niet voor.  Deze werkwijze, waarbij de nummering dus nu blijkbaar verspringt, leidt tot een grotere vergelijkbaarheid met het basiswerk.  De nummering van de titels werd doorlopend verdergezet: dit deel bevat de nummers van 5916 tot en met 6326 (410 nummers, waarvan 140 die van vóór 1998 dateren en 270 recente werken).  Dit betekent dat er in de recentste periode iets minder dan honderd nummers (boeken en artikels samen) per jaar over de geschiedenis van Oostende verschijnen. 

De samenstellers van dit tweede gedeelte van de Oostendse Bibliografie danken de Stad Oostende voor de steun ter gelegenheid van de publicatie en “De Plate” voor het voortdurende vertrouwen. 

 

Oostende, oktober 2002

 

 

Prof. dr. Luc François

 

[1]   FRANÇOIS, Luc, m.m.v. DREESEN, Jan, FARASYN, Daniël, FARASYN-SCHEPENS, Gilberte, FRANÇOIS, Pieter, GEVAERT, Ferdinand, HUBRECHTSEN, Freddy, PARMENTIER, Jan, VAN HYFTE, Ivan, VERMAUT, Claudia. Bibliografie van de geschiedenis van Oostende. Oostende, Stadsarchief Oostende, 2000, 370 p. (Oostendse Historische Publicaties 8).

[2]   FRANÇOIS, Luc. ‘Twee eeuwen Oostendse historiografie’. De Plate, XXX, 2001, pp. 68-84 ; VERMAUT, Claudia. ‘De bibliografie van de geschiedenis van Oostende’. De Plate, XXX, 2001, pp. 65-66.