18. Mode

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

 

8900 MERTENS, Wim en VAN GODTSENHOVE, Karen. ‘Les élégantes: mode tijdens het Oostends seizoen 1900-1905’. IN: DE PATER, Bin en SINTOBIN, Tom. Koninginnen aan de Noordzee: Scheveningen, Oostende en de opkomst van de badcultuur rond 1900, 2013, pp. 249-262.