Schreus-Vanhooren Charles-François

persoonlijke gegevens

Visser

adres

Oostende, de Mosselhoek tot aan de onteigening in 1901

bibliografie

A. VAN CAILLIE, Onteigening Mosselhoek, in : Jaarboek Ter Cuere 1983, Bredene, 1983, p. 100 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via www.oostende.be/archief
laatst gewijzigd op 05.12.2016