18de eeuw

In 1706 wordt de stad opnieuw verwoest, ditmaal door de Engelsen als een gevolg van de Spaanse Successieoorlog. In 1722 wordt de Oost-Indische Compagnie opgericht. Gedurende enkele jaren wordt Oostende omgetoverd tot een wereldstad waar allerlei producten uit China en India worden aangevoerd. Onder internationale druk wordt de Compagnie al na enkele jaren opgeheven. In 1781 wordt Oostende tot vrijhaven uitgeroepen en kent Oostende o.a. door de Amerikaanse Vrijheidsoorlog een ongekende economische bloei. De haven wordt in die periode sterk uitgebouwd.