16de eeuw

Halfweg de eeuw wordt Oostende meegesleurd in de godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten. Vanaf 1572 begint de Spaanse katholieke hertog Alva versterkingen aan te brengen rond Oostende. De Oostendenaars van hun kant stellen hun haven ter beschikking van de Noord-Nederlandse en Engelse protestanten.