14de eeuw

De haven van Oostende komt tot ontwikkeling en in 1372 wordt gestart met het optrekken van de eerste palissades rond de stad. Door de voortdurende stormen en overstromingen wordt een groot gedeelte van de stad in zee verzwolgen en ontstaat er een nieuwe stad, ten zuiden van de oude.