13de eeuw

Halfweg de eeuw kent Margaretha, gravin van Vlaanderen Oostende stadsrechten toe. Het vissersgehucht Oostende wordt tot stad verheven, maar zonder muren, vestingen en bolwerken.