12. Be prepared. De merkwaardige geschiedenis van de sea-scouts in Oostende

Evert de Pauw

Evert de Pauw, zelf jarenlang scout en nu lid van het steuncomité, verzamelde alle gegevens over één van Oostendes oudste jeugdbewegingen. Het boek begint met een korte uiteenzetting over het principe van ‘scouting’ en de Engelse oprichter, Baden Powell. Maar de Pauw richt zijn blik snel op de eigen scouts en het ontstaan van de beweging in België, meer bepaald in Oostende. Na de oprichting van de eerste troep landscouts in 1913 volgde in onze kuststad al snel de voor de hand liggende beslissing om een afdeling sea-scouts op te richten, de latere “2de eenheid”. 

Doorheen het boek kunnen we de lotgevallen van zowel de land- als de sea-scouts volgen, hoewel een duidelijke nadruk op de laatste groep ligt.  Zo wordt ruim aandacht besteed aan de rol van de scouts tijdens WOI, de heropbloei van de afdelingen tijdens het interbellum en de tragische verhalen van heel wat scouts tijdens WOII. De na-oorlogse activiteiten worden voornamelijk overschaduwd door het gebrek aan leiding, onenigheid binnen het bestuur en diverse ongevallen met boten en ander materiaal. De laatste hoofdstukken zijn volledig aan de sea-scouts en hun activiteiten gewijd.

Het boek is uitverkocht maar kan u hieronder gratis downloaden.