Artikels

BAZOCCHI (ed.) Lorenzo.  ‘Le Kiosque dans la ville, entre nature et architecture.’ - Arredo & Citta’ Gazebo !. Italië, 2006, pp. 11-25.
BE/SAO/BIB/A035

DE GRAAF Dennis.  ‘De Koninklijke Compagnie.  De Pruisische Aziatische Comagnie ‘von Emden nach China’ (1751-1765).’ - Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. , 2001, 20/2, pp. 143-162.
BE/SAO/BIB/A028

DEPELCHIN Davy. 'De kwadratuur van de cirkel. Het oriëntalisme in de negentiende eeuwse Belgische kustarchitectuur' - DE PATER Ben en SINTOBIN Tom (red.).  Koninginnen aan de Noordzee.  Scheveningen, Oostende en de opkomst van de badcultuur.  Hilversum (Verloren), 2013. (fotokopie)
BE/SAO/BIB/A043 

DE VOS Johan.  ‘Garnalen pellen in Oostende (zomer 1936).’ - Interbellum. Gent, 2002/22/4, pp. 11-15.
BE/SAO/BIB/A021

DEGRYSE Herman.  ‘S.E.O. uit Oostende. Een toonaangevende neutrale coöperatie aan de kust.’ - Patakon, tijdschrift voor bakerfgoed. , 2011, II, 2, pp. 20-22.
BE/SAO/BIB/A040

DEHENAUW David.  ‘De stormvloed van 1 februari 1953: is een dergelijke catastrofe nu beter voorspelbaar.’ - De grote rede. , 2003, nr. 7, pp. 11-14.
BE/SAO/BIB/A025

DEPT Gaston Gérard.  ‘De oudste rekening van Oostende (1403 - 1404).’ - Annales de la Société d’Emulation de Bruges 75. , 1932, pp. 180-217.
BE/SAO/BIB/A010

GEVAERT en DENEWET Ferdinand.  ‘Het zaagmolenpark van Bredene/Oostende (1752-1824). Clandestiene technologieoverdracht van Nederland naar Vlaanderen.’ - Molenecho’s. Sint-amands aan de Schelde, 2006, pp. 18-51.
BE/SAO/BIB/A034

INDEKEU Bruno.  ‘Aan de vergetelheid ontrukt: Ulrich Nicolas Kümmer (1792-1862), ingenieur van Bruggen en Wegen.’ - Limburg, het Oude Land van Loon. Z.p., 1997, pp. 231-242.
BE/SAO/BIB/A002

LEGRAND Victoria.  ‘België in de ban van de andere Albert.’ - Royals extra. Roeselare, 2008, pp. 30-33.
BE/SAO/BIB/A036

LOMBAERDE Piet.  ‘Het Fort Napoleon te Oostende: uniek relict van een Napoleontische kringstelling in Europa.’ - In de steigers: monumentennieuws uit West-Vlaanderen.1. Brugge, 1996, pp. 9-15.
BE/SAO/BIB/A001

LOMBAERDE Piet.  ‘Leopold II en het openbaar groen in België.’ - Groencontact. Brugge, 1999, pp. 11-18.
BE/SAO/BIB/A009

MARCEL M.A..  ‘Hippodrome des courses d’Ostende.’ - L’Architecture. Z.p., 1905, pp. 416-420.
BE/SAO/BIB/A013

MOREAU Catherine.  ‘Mer du Nord: béton contre nature.’ - ID. Aarschot, 2004, pp. 11-15.
BE/SAO/BIB/A029

REDANT Frank.  ‘Van “Cierk” tot “Miene”. De geschiedenis van de Oostendse vismijn.’ - De Grote Rede. Nieuws over onze kust en zee. Oostende, 2005/06, pp. 10-19.
BE/SAO/BIB/A032

RYCKAERT Marc.  ‘Afscheid van de badinrichting Ostende-Plage.’ - In de steigers: monumentennieuws uit West-Vlaanderen.1. Brugge, 1997, pp. 26-35.
BE/SAO/BIB/A005

SERRUYS Michael-W..  ‘Oostende en de Generale Indische Compagnie. De opbloei en neergang van een koloniale handelshaven (1713-1740).’ - Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (overdruk). Delft, 1999, pp. 43-60.
BE/SAO/BIB/A033

SERRUYS Michael-W..  ‘The Austrian Netherlands’ transit policy and the Port of Ostend: Solving the crisis of the ‘Closure of the Scheldt’..’ - SCHOLL, L. U. and WILLIAMS, D. M., eds., Crisis and transition. Maritime sectors in the North Sea region 1790-1940. 8th North Sea History Conference, Bremerhaven 2005., , (Deutsche Maritime Studien 5).. Bremen, 2008, pp. 150-170.
BE/SAO/BIB/A039

SERRUYS Michael-W..  ‘The Belgians: a bi-maritime people.  Belgian maritime identity and its representation in everyday life.’ - TER BRUGGE, Jeroen CREDLAND, Arthur en HAMRE, Harald.  Maritime people.  The 9th North Sea History Conference, 5-7 september 2008.  Stavanger, Norway.  (Maritime Museum). Stavanger, 2011, pp. 117-138.
BE/SAO/BIB/A041

SERRUYS Michael-W..  ‘The port and City of Ostend and the process of State Consolidation in the Southern Netherlands in the Seventeenth and Eigteenth Centuries: a geopolitical approach.’ - International Journal of Maritime History. , 2007, 2, pp. 319-347.
BE/SAO/BIB/A037

SERVAIS Raoul.  ‘In memoriam Henri Storck (1907-1999).’ - A.V. Industrie. Gent, 12/11/1999, 3, pp. 14-19.
BE/SAO/BIB/A011

SMISSAERT Emile.  ‘De Alberta : het koninklijk jacht van Leopold II.’ - Koninklijke Belgische Marine Academie.  Mededelingen, boek 31. Z.p. (Brussel), z.d. (2001), pp. 61-95.
BE/SAO/BIB/A017

TRATSAERT Bernard.  ‘Honderd jaar Koninklijke Stadsharmonie Oostende 1904-2004.’ - ?. , 2004, pp. 3.
BE/SAO/BIB/A031

VAN BELLE, BEELAERTS, LOWYCK Kolonel.  ‘Geschiedenis van het militair hospitaal te Oostende.’ - Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica militari. Z.p., 1963, 1, pp. 24-48.
BE/SAO/BIB/A007

VAN DE VOORDE Aloïs.  ‘August Beernaert (1829-1912).  Opmerkelijk Eerste minister en eerste Belgische Nobelprijswinnaar, deel I.’ - Bulletin van de vereniging van de Adel van het Koninkrijk België, vzw. Brussel, 2001, nr 225, pp. 60-79.
BE/SAO/BIB/A015

VAN DE VOORDE Aloïs.  ‘August Beernaert (1829-1912).  Opmerkelijk Eerste minister en eerste Belgische Nobelprijswinnaar, deel II.’ - Bulletin van de vereniging van de Adel van het Koninkrijk België, vzw. Brussel, 2001, nr 226 pp. 3-25.
BE/SAO/BIB/A016

VAN DIJCK Maarten.  ‘De IJslandvisser O.129 Amandine..’ - M&L.  Monumenten, Landschappen en Archeologie. , 2012, jg. 31, nr. 4, pp. 24-43..
BE/SAO/BIB/A038

VAN VLIET Adri P..  ‘Boekaankondigingen: Reinoud Magosse : Al die willen te kap’ren varen.’ - Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. , 2003, pp. 206.
BE/SAO/BIB/A026

VAN VLIET Adri.  ‘Vissen, kapen of gekaapt worden.  Een dilemma voor Vlaamse zeevissers in de zestiende en zeventiende eeuw.’ - In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn. Amsterdam, 2003, pp. 289-300.
BE/SAO/BIB/A024

VANDERMAESEN Maurice.  ‘Bronnen voor de geschiedenis van West-Vlaanderen op het Rijksarchief te Brugge.  Gekende en ongekende toegangen.’ - onuitgegeven artikel. Brugge, 1999.
BE/SAO/BIB/A004

VANDERMAESEN Maurice.  ‘Bronnen voor de geschiedenis van West-Vlaanderen op het Rijksarchief te Brugge.  Gekende en ongekende toegangen.’ - ?. , z.d. (2003?), pp. 24.
BE/SAO/BIB/A027

VANSLAMBROUCK Patrick.  ‘Sto(r)ck-shots in Oostende aan zee.  Biografische gegevens over Henri Storck (1907-1931).’ - . z.p., z.d. (1997), pp. 8.
BE/SAO/BIB/A008

VERMAUT Claudia.  ‘Kroniek van een aangekondigd beleg.’ - Ruimschoots. Boom, 2004, pp. 16-19.
BE/SAO/BIB/A030

VILAIN Omer.  ‘Uitgevers van Oostendse prentkaarten.’ - ?. Z.p., z.d., pp. 96-117.
BE/SAO/BIB/A012

WAUTERS Christian-Adolphe.  ‘Méhuls "Chant du départ" en de Vrede van Oostende.’ - ?. Z.p., z.d., pp. 2.
BE/SAO/BIB/A019

WAUTERS Christian-Adolphe.  ‘Oostende in de filmmuziek van Maurice Jaubert.’ - ?. Z.p., z.d., pp. 1.
BE/SAO/BIB/A022

WOLFS Pierre.  ‘Cavaliers de Bronze à Ostende.’ - Hippo News. Ligny, 2002/299, pp. 11-12.
BE/SAO/BIB/A020

Z.A. .  ‘Het Rijksarchief in België.’ - Internetsite, 19.04.1999. Z.p., 1999.
BE/SAO/BIB/A003

Z.A. 'Huldenummer Norbert Hostyn' - Pro Luce. Oostende, 2013, nr. 54.

Z.A. .  ‘Koffers & Co.’ - Koffers & Co. Averbode, 2003, pp. 6-10.
BE/SAO/BIB/A023

Z.A. .  ‘Le littoral belge; The Belgian Coast.’ - En voyage. Organe internationale illustré du grand tourisme. Brussel, 1937, nr. 6-7.
BE/SAO/BIB/A006

Z.A. .  ‘Les thermes d’Ostende.’ - Images du monde. Lausanne, 1951, pp. 20-21.
BE/SAO/BIB/A014

Z.A. .  ‘Prins Filip huldigt Japanse tuine van Oostende in.’ - Japan dichterbij. Brussel, 2001, pp. 1.
BE/SAO/BIB/A018