Stedelijke publicaties

ASSELOOS André. De bevrijding van Oostende opgebouwd rond de collectie Asseloos.
Oostende (Stad Oostende) 1994.
BE/SAO/BIB/B018

CALCOEN Marcel. Indices op de huwelijksakten van Oostende, Mariakerke, Stene en Zandvoorde. 1796-1900 (2 delen).
Oostende (Stadsarchief) 2007.
BE/SAO/BIB/B354

DIENST BEVOLKING, BURGERLIJKE STAND – SECTIE BEGRAAFPLAATSEN . Begraafplaats Nieuwpoortsesteenweg. Inventarisatie bestaande toestand graftekens. I. De Herstelbare.
Oostende (Stad Oostende) 1997.
BE/SAO/BIB/B144

DIENST BEVOLKING, BURGERLIJKE STAND – SECTIE BEGRAAFPLAATSEN . Begraafplaats Nieuwpoortsesteenweg. Inventarisatie bestaande toestand graftekens. II. De Vervallen.
Oostende (Stad Oostende) 1997.
BE/SAO/BIB/B145

EDEBAU Frank. Kursaal 100, 1875 – 1975.
Oostende (Goekint) 1975.
BE/SAO/BIB/B048

EDEBAU Frank. Oostende.
Brussel (Stad Oostende i.s.m. Editions de la connaissance) 1954.
BE/SAO/BIB/B031

HEMMERECHTS Karel. De magie van radio en televisie.
Gent (Ludion i.s.m. de openbare radio- en televisie-omroep) 1997.
BE/SAO/BIB/B030

KONEVIN Valery. Vergeten deugden.
Oostende (Stad Oostende) 2002.
BE/SAO/BIB/B254

LOMBAERDE Piet. Leopold II Koning bouwheer.
Gent (Pandora) 1995.
BE/SAO/BIB/B019

MEIRE Martine, MICHILS Virginie en DUBOIS Veerle (ed.). Oostende 2010. Cultuurstad van Vlaanderen.
Oostende (Stad Oostende) 2010.
BE/SAO/BIB/B384

STAD OOSTENDE . De Administratieve Bibliotheek van de stedelijke diensten.
Oostende (Stadsbestuur) 2000.
BE/SAO/BIB/B217

STAD OOSTENDE . Sociale kaart van de regio Oostende.
Oostende (Stadsbestuur) 1993.
BE/SAO/BIB/B216

STAD OOSTENDE . Stadsgids Oostende.
Oostende (Stadsbestuur) 2000.
BE/SAO/BIB/B178

STAD OOSTENDE . Stadsgids Oostende.
Oostende (Stadsbestuur) 2003.
BE/SAO/BIB/B273

THEUNINCK Jean-Marie en VERMAUT Claudia. Oostende, stad in zicht. Beelden en verhalen uit een stad aan zee.
Oostende (Stadsbestuur) 2001.
BE/SAO/BIB/B234

VAN DAMME Lisa, GOEGEBEUR Elllen en GOETGHEBEUR Anne. Ma Natal La.
Oostende (Stad Oostende) 2008.
BE/SAO/BIB/B366

Z.A. Baanbreker. Het personeelsstatuut in Vraag en Antwoord.
Oostende (Stadsbestuur) 2000.
BE/SAO/BIB/B220

Z.A. De vrouw in de Oostendse politiek. Een terugblik.
Oostende (Stadsbestuur) 2000.
BE/SAO/BIB/B199

Z.A. De zilveren gids.
Oostende (Stadsbestuur i.s.m. Sociaal Huis en Seniorenadviesraad) 2006.
BE/SAO/BIB/B328

Z.A. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Gids voor Oostendenaars die de pensioenleeftijd naderen of bereikt hebben.
Oostende (Stad Oostende en de Seniorenadviesraad) 2000.
BE/SAO/BIB/B203

Z.A. Ensor poëtisch verwoord. Bekroonde werken uit de tweejaarlijkse poëziewedstrijd van de stad Oostende.
Oostende (Cultuurdienst) 2000.
BE/SAO/BIB/B193

Z.A. Handhavingsbeleid 2001.
Oostende (Lokale Politie Oostende) 2001.
BE/SAO/BIB/B242

Z.A. Jaarverslag Lokale Politie 2006.
Oostende (Politie Oostende) 2006.
BE/SAO/BIB/B353

Z.A. Jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001.
Oostende (Stad Oostende) 1999.
BE/SAO/BIB/B243

Z.A. Kultuur- en jeugdwijzer 1994.
Oostende (Kulturele Raad Oostende, Oostendse Jeugdraad i.s.m. stad Oostende dienst Cultuur) 1994.
BE/SAO/BIB/B204

Z.A. Lokale Politie Oostende. Jaarverslag 2004.
Oostende (Goekint) 2005.
BE/SAO/BIB/B310

Z.A. Maurice en Robert Antony, ooggetuigen.
Oostende (Tijdsbeeld i.s.m. Stad Oostende) 1998.
BE/SAO/BIB/B055

Z.A. Met grof geschut. Vestingbouw langs de Noordzee.
Oostende (Stad Oostende, Stichting Vlaams Erfgoed, Tijdsbeeld) 1999.
BE/SAO/BIB/B153

Z.A. Oostende 1977 : 10 jaar Kulturele raad Oostende. Brochure uitgegeven door de Kulturele Raad van Oostende, ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan, met medewerking van het Stadsbestuur.
Oostende (Kulturele Raad i.s.m. Stadsbestuur Oostende) 1977.
BE/SAO/BIB/B066

Z.A. Oostende, stad in reflectie. Kunstfotografie van Robert Vollekindt. Bekroonde werken uit de tweejaarlijkse poëziewedstrijd van de stad Oostende.
Oostende (Stadsbestuur) 1998.
BE/SAO/BIB/B025

Z.A. Ostend.
Brussel (Stad Oostende i.s.m. Editions de la connaissance) 1954.
BE/SAO/BIB/B033

Z.A. Ostende.
Brussel (Stad Oostende i.s.m. Editions de la connaissance) 1954.
BE/SAO/BIB/B032

Z.A. Ostende 1000. Catalogue de l’exposition.
Brussel (Ministère de l’éducation nationale et de la culture. Archives générales du royaume) 1964.
BE/SAO/BIB/B005

Z.A. Sociaal Impulsfonds Beleidsplan 2000 – 2002 stad Oostende.
Oostende (stad Oostende) 2000.
BE/SAO/BIB/B205

Z.A. Stadsgids Oostende.
Oostende (Stadsbestuur) 1997.
BE/SAO/BIB/B117

Z.A. Tijdens Oostende.
Oostende (Stadsbestuur) 2004.
BE/SAO/BIB/B293

Z.A. Verkeersevaluatie 1999.
Oostende (Politie Oostende) 1999.
BE/SAO/BIB/B244

Z.A. Welkom bij het stadsbestuur van Oostende. Welkombrochure voor nieuwe werknemers van de stad Oostende.
Oostende (Stadsbestuur) 1999.
BE/SAO/BIB/B141