Boeken

ABSILLIS Kevin, Sarah BEEKS, Kris LEMBRECHTS en Georges WILDEMEERSCH. De plicht van de dichter Hugo Claus en de politiek.
Antwerpen (De Bezige Bij) 2013.
BE/SAO/BIB/B430

ART Jan e.a. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? deel 1. Nieuwste Tijden, 19de en 20ste eeuw.
Gent (Stichting Mens en Kultuur) 1993.
BE/SAO/BIB/B158

ART Jan e.a. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? deel 2. Middeleeuwen en Moderne Tijd, 12de tot 18de eeuw.
Gent (Stichting Mens en Kultuur) 1994.
BE/SAO/BIB/B159

ART Jan e.a. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? deel IIIa. Hulpwetenschappen.
Gent (Stichting Mens en Kultuur) 1995.
BE/SAO/BIB/B160

ART Jan e.a. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? deel IIIb. Hulpwetenschappen.
Gent (Stichting Mens en Kultuur) 1996.
BE/SAO/BIB/B161

ART Jan e.a. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? deel IV. Archeologie.
Gent (Stichting Mens en Kultuur) 1999.
BE/SAO/BIB/B162

ASAERT G.. Analytische inventaris van monsterrollen ter visserij (1818-1843 en 1860 - 1910). 2 delen.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1986.
BE/SAO/BIB/B137

AUGUSTYN B.. Zeespiegelrijzing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de XVIde eeuw. Een landschappelijke, ecologisch en klimatologische studie in historisch perspectief.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1992.
BE/SAO/BIB/B138

AVERMAETE Roger. Les gueux de mer et la naissance d’une nation.
Brussel (Charles Dessart) 1944.
BE/SAO/BIB/B004

BAELS Eduard J.. De Generale keizerlijke en koninklijke Indische Compagnie gevestigd in de Oostenrijkse Nederlanden genaamde De Oostendse Compagnie.
Oostende (Erel) 1972.
BE/SAO/BIB/B049

BAELS Eduard J.. Oostende onder het Franse bewind.
Oostende (eigen beheer) 1982.
BE/SAO/BIB/B043

BEIRENS Maarten, KEMPERS Ellen en MOYSON Heidi. Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland.
Leuven / Den Haag (Acco) 2010.
BE/SAO/BIB/B383

BENOIT Régis. Hippodroomwijk 1905-2005.
Oostende (Hippodroomwijk) 2005.
BE/SAO/BIB/B308

BENOIT Régis. Oostende in photochrom.
Oostende (Serigrafiek Meseure) 2006.
BE/SAO/BIB/B321

BERNARD Marie-Laurence en FLORIZOONE Roland. Affiches van de Belgische kust, 1890-1950. Affiches de la côte belge.
Brugge (Marc Van de Wiele) 1992.
BE/SAO/BIB/B039

BERNDSEN Jos, SAAL Peter en SPANGENBERG Flip. Met zicht op zee. Honderd jaar bouwen aan badplaatsen in Nederland, België en Duitsland.
‘s Gravenhage (Stichting Wonen) 1985.
BE/SAO/BIB/B069

BILTEREYST Daniël en VANDE WINKEL Roel. Bewegend Geheugen. Een gids naar audiovisuele bronnen over Vlaanderen.
Gent (Academia Press) 2004.
BE/SAO/BIB/B291

BLOMMAERTS Philippe. Een eeuw Oostendse postgeschiedenis belicht.
Oostende (Het Streekboek) 2000.
BE/SAO/BIB/B201

BOEHME Alfons. Anekdotes en types in “Majeur” en Mineur”.
Tielt (Lannoo) 1982.
BE/SAO/BIB/B051

BOELS Anne-Marie, GUIILEMIN Jan en STORME Thierry. Wellington Hippodroom Oostende 1883-1983.
Oostende (Goekint) 1983.
BE/SAO/BIB/B009

BOONE Marc. Historici en hun mérier. Een inleiding tot de historische kritiek.
Gent (Academia Press) 2005.
BE/SAO/BIB/B326

BOUDREZ Filip en DEKEYSER Hannelore. Digitaal Archiefbeheer in de praktijk. Handboek.
Antwerpen (Stadsarchief Antwerpen) 2004.
BE/SAO/BIB/B300

BOWENS Jacobus. Nauwkeurige beschryving der oude en beroemde zee-stad Oostende, gelegen in Oostenryksch Vlaenderen,... op de wyze van jaer-boeken.
Z.p. (Kamer voor Handel en Nijverheid) 0.
BE/SAO/BIB/B053

BRAL Luk, JACQUES Annelies, SCHELFAUT Hilde(red.). Stadsmonitor 2011 : een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden.
Brussel (Vlaamse Overheid. Agentschap voor Binnenlands Bestuur) 2011.
BE/SAO/BIB/B386

BUFFELS Annemie. De kunst van het spel.
Brussel (Mercatorfonds & Nationale Loterij) 2009.
BE/SAO/BIB/B367

BULCKE Janien en PLOVIE Els (ed.). 40 maal anders.
Oostende (Magelaan) 2006.
BE/SAO/BIB/B320

BUNTINX J.. Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 0.
BE/SAO/BIB/B130

BUNTINX W.. Toegangen op archieven bewaard in het Rijksarchief te Gent.
Brussel (Rijksarchief te Gent) 1999.
BE/SAO/BIB/B186

CASIER Marc. Zo was Mariakerke.
Oostende (Marc Casier) 2007.
BE/SAO/BIB/B343

CASIER Marc. Zo was Mariakerke, deel III.
Oostende (Marc Casier) 2013.
BE/SAO/BIB/B420

CHARLES Leen. Schatten van Mensen! Gent in 10 jaar aanwinsten.
Gent (Stad Gent) 2010.
BE/SAO/BIB/B385

CHOCQUEEL A.. Les civilisations préhistoriques & anciennes de la Flandre occidentale d’après l’examen d’objets leur ayant appartenu.
Brussel (Les Editions du temple) 1950.
BE/SAO/BIB/B064

COCHEZ Eddy. Fotografie en Auteursrechten.
Brugge (Die Keure) 2005.
BE/SAO/BIB/B325

CONSTANDT Marc. De verdwenen badplaats. De geschiedenis van Westende-bad van 1896 tot 1918.
Middelkerke (Heemkring Graningate) 1996.
BE/SAO/BIB/B056

COPPEJANS - DESMEDT H.. Gids van de bedrijfsarchieven bewaard in de openbare depots van België.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1975.
BE/SAO/BIB/B131

COPPENS Herman. Archiefbeheer in gemeenten en O.C.M.W.s.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1997.
BE/SAO/BIB/B026

CORNILLY Jeroen e.a. Erfgoed: een legaat uit het verleden met relevantie voor de toekomst.
Brugge (Provincie West-Vlaanderen) 2009.
BE/SAO/BIB/B381

CORNILLY Jeroen. Modern bouwen tussen strand en duin.
Brugge (Provincie West-Vlaanderen) 2007.
BE/SAO/BIB/B342

CORNILLY Jeroen. Monumentaal West-Vlaanderen. Deel 3.
Brugge (Van de Wiele) 2005.
BE/SAO/BIB/B313

COULIER Leo. Een beetje ruw maar oprecht. De vissersparochie Sint-Antonius Oostende, 1899-1999.
Oostende (Het Streekboek) 1999.
BE/SAO/BIB/B157

CULOT Maurice en PICQUE Charles. J.J. Eggericx: gentleman architecte.
Brussel (AAM (Archives d'architecture moderne)) 2012.
BE/SAO/BIB/B419

CUVELIER J.. Inventaire des inventaires de la deuxième section des Archives générales du Royaume..
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1904.
BE/SAO/BIB/B128

DANCKAERT Lisette. Negentien Belgische steden in kaart en prent.
Brussel (Gemeentekrediet) 1968.
BE/SAO/BIB/B068

DE BURBURE DE WESEMBEEK Albert. Le centenaire de la Ligne Ostende – Douvres, 1846-1946.
Antwerpen (Générales Lloyd) 1946.
BE/SAO/BIB/B285

DE GRAAF Ronald. Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648.
Franeker (Van Wijnen) 2004.
BE/SAO/BIB/B306

DE GRYSE Andries. Archiefbeelden Oostende deel II. Mariakerke.
Oostende (Tempus) 2002.
BE/SAO/BIB/B264

DE KEYSER Bart. De ingenieuze neogotiek. Techniek en Kunst, 1852-1925.
Leuven (Davidsfonds i.s.m. Universitaire Pers) 1997.
BE/SAO/BIB/B035

DE KEYSER Bart. In de zon én in de schaduw. Gemeentearchieven in het Vlaamse erfgoedbeleid.
Brussel (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek- Archief- en Documentatiewezen vzw) 2005.
BE/SAO/BIB/B312

DE MUENYNCK André. Histoire de nos familles Demuenynck ou Demeunynck.
Z.p. (eigen beheer) 0.
BE/SAO/BIB/B147

DE MUENYNCK Jasmine. Les enfantines.
Z.p. (eigen beheer) 0.
BE/SAO/BIB/B183

DE PESSEROEY Ant.. Honderd zelfportretten.
Brussel (Arcade) 1976.
BE/SAO/BIB/B036

DE RUYVER Brice. Voor een veilig en leefbaar Oostende. Een onderzoek naar de dreigingen, uitdagingen en kansen.
Gent (IRCP) 0.
BE/SAO/BIB/B388

DE RYNCK Patrick. Spel van geven en nemen. De mens, het erfgoed en de vier elementen.
Leuven (Davidsfonds) 2010.
BE/SAO/BIB/B378

DE SMEDT Henri. Stene, een dorp in een stad.
Middelkerke (Lover) 1978.
BE/SAO/BIB/B046

DE VRIÈRE R.. Silhouettes Ostendaises.
Oostende (A.Boucherie) 0.
BE/SAO/BIB/B185

DE ZUTTERE Charles. Enquête sur la pêche maritime en Belgique.
Brussel (Ministerie van Industrie en Arbeid) 1909.
BE/SAO/BIB/B120

DEBAECKE Siegfried. Het Koningshuis aan de Belgische Kust. Een nostalgische terugblik.
Brugge (De Klaproos) 2006.
BE/SAO/BIB/B332

DECAVELE Johan en VANNNIEUWENHUYSE Johan, ed. Hoe functioneert het Archief in de administratie en bij het bestuur van de gemeente ? Handelingen van het colloquium Gent, 2 november 1992.
Gent (Stadsarchief) 1993.
BE/SAO/BIB/B016

DECOUTERE Els, KELLENS Martine en KWANTEN Godfried. Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids 1996-’98. Adresboek van in Vlaanderen en Brussel gevestigde archieven, bibliotheken en documentatiecentra.
Antwerpen (VVBAD) 1996.
BE/SAO/BIB/B022

DEFOORT Antoon (red.) e.a. Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen 1.
Brugge (Vereniging van West-Vlaamse schrijvers) 2000.
BE/SAO/BIB/B237

DEFOORT Antoon (red.) e.a. Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen 2.
Brugge (Vereniging van West-Vlaamse schrijvers) 2001.
BE/SAO/BIB/B240

DEFOORT Antoon (red.) e.a. Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen 3.
Brugge (Vereniging van West-Vlaamse schrijvers) 2002.
BE/SAO/BIB/B272

DELEU Jozef, DURNEZ Gaston, DE SCHRYVER Reginald en SIMONS Ludo. Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.
Tielt (Lannoo) 1973.
BE/SAO/BIB/B118

DENEWETH Heidi, D'HONDT Jan en LEENDERS Kathleen. Een huis in Brugge. Vademecum voor de historische studie van woningen, eigenaars en bewoners.
Brugge (Levend Archief vzw) 2001.
BE/SAO/BIB/B360

DENIS (ed.) Sandra. Erfgoed publiek, Publiek erfgoed.
Brussel (Politeia) 2006.
BE/SAO/BIB/B319

DESCHACHT Daniël. Bijdrage tot de geschiedenis van de Oostendse politie (1794-heden).
Oostende (eigen beheer) 1987.
BE/SAO/BIB/B059

DESCHACHT Daniël. Cafés van vroeger en nu..
Oostende (Heemkundige Kring 't Schorre Steene) 2009.
BE/SAO/BIB/B364

DESCHACHT Daniël. Gilliodts van de Male. Nieuwe beterdinge van alle de landen gelegen onder de commune van Zandvoorde, 1808.
Oostende (eigen beheer) 1996.
BE/SAO/BIB/B020

DESCHACHT Daniël. Het Oostendse politiepersoneel in 1907.
Oostende (eigen beheer) 1990.
BE/SAO/BIB/B151

DESCHACHT Daniël. Straatnamen van Oostende van A tot Z.
Oostende (eigen beheer) 1998.
BE/SAO/BIB/B063

DESEYNE Aleks. 1918. Het Bevrijdingsoffensief gezien door koningin Elisabeth.
Brugge (Provincie West-Vlaanderen) 1998.
BE/SAO/BIB/B225

DESEYNE Aleks. Alfred Bastien en het Ijzerpanorama.
Brugge (Provincie West-Vlaanderen) 2001.
BE/SAO/BIB/B229

DESEYNE Aleks. Beeldhouwwerken Elisabeth..
Brugge (Provincie West-Vlaanderen) 1997.
BE/SAO/BIB/B223

DESEYNE Aleks. Raversijde 1914-1918. Geschiedenis van de Batterij Aachen.
Z.p. (Provincie West-Vlaanderen) 1993.
BE/SAO/BIB/B221

DESEYNE Aleks. Raversijde 1940-1944. De Atlantikwall Batterij Saltzwedel neu / Tirpitz.
Z.p. (Provincie West-Vlaanderen) 1995.
BE/SAO/BIB/B222

DESEYNE Aleks. Raversijde. Geschiedenis van het koninklijk domein.
Brugge (Provincie West-Vlaanderen) 1993.
BE/SAO/BIB/B224

DESNERCK Roland. De Oostendse visserij.
Brugge (Herrebout) 1986.
BE/SAO/BIB/B042

DESWAEF Yvan, SAMYN Ivan, VAN OYEN Rafaël en VERLEYEN Karel. Royal Ostend Golf Club : een eeuw golf, un siècle de golf 1903-2003.
Tielt (Lannoo) 2003.
BE/SAO/BIB/B390

DEWANDRE Roger. Au galop de nos blindés. Les opérations du 1er escadron belge d'autos blindées.
Ottignies-Louvain-la-Neuve (Dieu-Brichart) 1981.
BE/SAO/BIB/B351

DEWULF Bernard, MICHIKO FLASAR Milena, HOLVOET-HANSSEN Peter, OLYSLAEGERS Jeroen, WEIJTS Christiaan & VAN DE GRIENDT Martijn. Oostende.
Oostende (Stad Oostende) 2010.
BE/SAO/BIB/B379

DEYS Henk e.a. Guicciardini illustratus. De kaarten en prenten van Lodovico Guicciardini’s Beschrijving van de Nederlanden.
’t Goy-Houten (Hes & De Graaf) 2001.
BE/SAO/BIB/B277

DRUGY Christophe en MAGDONELLE Guy. Guide du généalogiste en Belgique et dans les anciens Pays-Bas (Flandre, Artois, Hainaut, Luxembourg).
Parijs (Ediotons Christian) 2000.
BE/SAO/BIB/B198

DUFAIT Freddy. In en om het kerkje van Ensor. O.-L.-Vrouw – Ter - Duinen, Mariakerke Oostende.
Brugge (Van de Wiele) 1999.
BE/SAO/BIB/B231

DUSAUSOIT Yvan. Mer du Nord. Plages d’enfance.
Brussel (La Renaissance de Livre) 2007.
BE/SAO/BIB/B333

ELLEBOUDT A. en LEFEVRE G.. Oostende onder de Duitsche bezetting 1914-1918.
Oostende (Drukkerij Elleboudt) 0.
BE/SAO/BIB/B109

ENEMAN Eddy. 30 jaar stedelijk Noordzeeaquarium Oostende in 't Gernaeskot. Gedenkboek met foto's.
Oostende (Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende) 2007.
BE/SAO/BIB/B340

FARASYN Daniël. Historiek van de eerste gebouwen langs de Oostendse zeedijk.
Oostende (De Plate) 1979.
BE/SAO/BIB/B119

FRANCOIS Luc e.a. De Boerenkrijg (1798). Bibliografie van de fictie- en de non-fictie-literatuur.
Gent (Vakgroep Nieuwste Geschiedenis RUG) 1998.
BE/SAO/BIB/B067

FRANSEN Guy en DEWAELE Geert. Beelden van een eeuw 1880-1980.
Groot-Bijgaarden (Corelio Publishing) 2010.
BE/SAO/BIB/B382

GACHARD L.P.. Inventaire des cartes et plans manuscrits et gravés qui sont conservés aux Archives générales du Royaume.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1848.
BE/SAO/BIB/B136

GAILLARD A.. Inventaire des mémoriaux du Grand Conseil de Malines.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1900.
BE/SAO/BIB/B129/1

GAILLARD A.. Inventaire des mémoriaux du Grand Conseil de Malines.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1900.
BE/SAO/BIB/B129/2

GELDHOF Johnny. De strijd op zee in '40 – '45 verteld door de Royal Navy – Section Belge.
Kortrijk (z.u.) 2000.
BE/SAO/BIB/B227

GERBOSCH e.a. Pêcheurs de Flandre.
Parijs – Brussel (Eglantine) 0.
BE/SAO/BIB/B001

GEUVENS Johan en BENOIT Régis. De wonderlijke wereld van pluche en pellicule. De geschiedenis van de Oostendse cinema's.
Oostende (eigen beheer) 2010.
BE/SAO/BIB/B380

GEVAERT Ferdinand en HUBRECHTSEN Freddy. Oostende 14-18. Oostende onder de Duitse bezetting.
Veurne (De Klaproos) 1995.
BE/SAO/BIB/B052

GEVAERT F.. Vijfkwart eeuw male, 1846 - 1971. Een bijdrage tot de geschiedenis van het gewest Oostende.
Oostende (Heemkring ter Cuere) 1970.
BE/SAO/BIB/B202

GHEERAERT John. Stefan Zweig. Een Weense flaneur in Vlaanderen.
Antwerpen – Rotterdam (de Vries – Brouwers) 2000.
BE/SAO/BIB/B190

GHEERAERT John. Vertellingen uit "het Zeepaardje".
Oostende (Publigrafik, Middelkerke) 1978.
BE/SAO/BIB/B236

GILLET Bruno. Coluche. C’st l’exploit d’un mec - Dossier Michel Vaillant.
Brussel (Graton Editeur) 1999.
BE/SAO/BIB/B124

GILLET Bruno. Coluche. Een buitengewone kerel – Dossier Michel Vaillant.
Brussel (Graton Editeur) 1999.
BE/SAO/BIB/B123

GODDEMAER Fernand. Oostende, een geuzenstad.
Oostende (eigen beheer) 1999.
BE/SAO/BIB/B125

GODDEMAER Fernand. Oostende, een geuzenstad. Deel I – Chronologisch overzicht ; Deel II – De Stad ; Deel III – De Haven ; Deel IV – Gebouwen en andere.
Oostende (eigen beheer) 2001.
BE/SAO/BIB/B232

GRIFFATON Marie-Laure. Sur les traces du commerce maritime en Mer du Nord du 16e au 18e.
Dunkerque (Musée portuaire) 2011.
BE/SAO/BIB/B393

GROVEN André. The Grovens. Genealogy.
Z.p. (eigen beheer) 2001.
BE/SAO/BIB/B327

HALEWYCK Raoul en HOSTYN Norbert. Oostends Oesterboek. Historiek van de Oostendse oesterteelt vanaf de 18de eeuw tot op heden.
Oostende (Oostendse Heemkundige kring “De Plate”) 1978.
BE/SAO/BIB/B007

HALLEMEESCH Nora. Wijsheid uit grootmoeders tijd. Zegswjzen uit Bredene en omgeving.
Bredene (Heemkring Ter Cuere) 1970.
BE/SAO/BIB/B150

HASQUIN Hervé. Joseph II. Catholique anticlérical et réformateur impatient.
Brussel (Editions Racine) 2007.
BE/SAO/BIB/B352

HAUTEKIET Jean-Pierre. De historiek van de Oostendse beiaarden.
Oostende (z.u.) 1988.
BE/SAO/BIB/B337

HOSTYN Norbert. Beeldend Oostende. 200 jaar beeldende kunsten in Oostende.
Brugge (Marc Van de Wiele) 1993.
BE/SAO/BIB/B037

HOSTYN Norbert. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na wereldoorlog II.
Oostende (Voorlopige publicatie van verzamelde gegevens) 2006.
BE/SAO/BIB/B323

HOVART Pierre. Zeevisserijbeheer in vroegere eeuwen. Een analyse van normatieve bronnen.
Oostende (Rijksstation voor zeevisserij) 1985.
BE/SAO/BIB/B057

HUTSEBAUT Marc e.a. Oostende, kruispunt van Europa. Een koninklijke stad.
Oostende (Mappamundi) 1985.
BE/SAO/BIB/B047

HUYS Chantal (red.). De Kusttram. Een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische Kust.
Tielt (De Lijn / Lannoo) 2010.
BE/SAO/BIB/B377

Instituut voor het Archeologisch Patrimonium . Archeologie in Vlaanderen. Archaeology in Flanders.
Zellik (IAP) 2002.
BE/SAO/BIB/B265

JACOBS Peter. Een tijdreis door België. Schrijvers op bezoek, 1814-1915.
Tielt (Lannoo) 2012.
BE/SAO/BIB/B392

JANSSENS Rik. Plassendale Chemie (1912-2012).
Oostende (Proviron) 2012.
BE/SAO/BIB/B387

JONCKHEERE Karel. Oostende verteld. Anekdotische roman van een stad.
Tielt (Lannoo) 1970.
BE/SAO/BIB/B023

KIGHTLEY Charles, PIETERS Marnix, TYS Dries en ERVYNCK Anton. Walraversijde 1465. De bloeiperiode van een vissersdorp aan de zuidelijke Noordzeekust.
Oostende (Provincie West-Vlaanderen) 2000.
BE/SAO/BIB/B226

KIGHTLEY Charles. Walraversijde 1465. Van archeologische opgraving tot daadwerkelijke reconstructie.
Brugge (Provincie West-Vlaanderen) 2003.
BE/SAO/BIB/B303

KLAUSING Jef. Het groot Oostendsch liedtboeck.
Aartrijke (Emiel Decock) 1991.
BE/SAO/BIB/B041

LA BARRE Jean. Travaux du laboratoire de recherches hydrologiques, biologiques et cliniques de l’institut thermal d’Ostende1936-1954.
Oostende (z.u.) 1954.
BE/SAO/BIB/B200

LAGAST Noël. Feestbrochure 1928-1998. De geschiedenis van 70 jaar ingenieursopleiding en 35 jaar graduaatsopleiding in Oostende.
Oostende (Katholieke Hogeschool Brugge – Oostende) 1998.
BE/SAO/BIB/B126

LANOYE Robert. Oostende’s Epos.
Oostende (Erel) 1981.
BE/SAO/BIB/B050

LECLAIRE Aimé. Appèl à l’opinion. Autocratie Congolaise à Ostende. Le monopole des jeux au profit du cercle privé de la ville.
Brussel (Larcier) 1899.
BE/SAO/BIB/B281

LIEVENS William. Heet uit de pen … kartoens van William.
Z.p. (z.u.) 1980.
BE/SAO/BIB/B029

LOY Marc. Maritieme monumenten aan onze kust – Jaarboek van de West-Vlaamse Gidsenkring 2005.
Zedelgem (Provinciaal Secretariaat West-Vlaamse Gidsenkring) 2005.
BE/SAO/BIB/B322

LUYKX T. en PLATEL M.. Politieke geschiedenis van België van 1789 tot 1944.
Antwerpen (Kluwer) 1985.
BE/SAO/BIB/B142

LUYKX T. en PLATEL M.. Politieke geschiedenis van België van 1944 tot 1985.
Antwerpen (Kluwer) 1985.
BE/SAO/BIB/B143

MAELSTAF Raoul. Henri Storck.
Gent (S.M. Het Licht) 1971.
BE/SAO/BIB/B044

MAROTE Henri-Ferdinand. Souvenirs d’un corsaire Ostendaise.
Brussel (Charles Dessart) 1943.
BE/SAO/BIB/B003

MARS . La vie d’Ostende.
Parijs (Duculot) 1979.
BE/SAO/BIB/B040

MERTENS J. en VERHELST J. (red.). Een archiefwet voor het federale België. Bijdrage tot de discussie.
Antwerpen (VVBAD) 1993.
BE/SAO/BIB/B017

MEULEMEESTER Jean-Luc red.). Met zicht op zee.
Z.p. (Stad Oudenburg) 2000.
BE/SAO/BIB/B196

MEYER Christian (red.). Le musicien et ses voyages. Pratiques, réseaux et représentations.
Berlijn (BWV) 2003.
BE/SAO/BIB/B287

MILH Wim. 100 jaar WIK 1908-2008 : Honderd jaar koninklijke katholieke turnvereniging Willen is Kunnen Oostende... een succesverhaal.
Oostende (Goekint Graphics) 2008.
BE/SAO/BIB/B389

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap . Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen. Gemeente Oostende. (3 delen).
Brugge (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) 2005.
BE/SAO/BIB/B314

MUSIN Louis (ed.). Ma guerre et mes dentelles.
Brussel (eigen beheer) 1972.
BE/SAO/BIB/B345

NEIRINCKX Pieter. Affiches op het spoor. Spoorwegaffiches in België 1833-1985.
Tielt (Lannoo) 2006.
BE/SAO/BIB/B330

NEYMAN Mireille (samenstelling) mmv de Vriendenkring. Van meisjesberoepsschool tot Ensorinstituut in beeld.
Oostende (Vriendenkring Ensorinstituut) 2000.
BE/SAO/BIB/B180

NUYTTENS M.. Inventaris van het archief van de Staten van Vlaanderen.
Gent (Algemeen Rijksarchief) 1986.
BE/SAO/BIB/B133

O MACHAIN Padraig. The Book of the O'Connor Don. Essays on an Irish Manuscript.
Dublin (School of Celtic Studies) 2010.
BE/SAO/BIB/B392

OPSOMMER Rik, MARTYN Georges en HEIRBAUT Dirk (red.). De Archivaris, de wet en de rechtbank.
Gent (Die Keure) 2004.
BE/SAO/BIB/B294

OPSOMMER Rik. Ieper en de Frans-Belgische grens.
Ieper (Archief Ieper) 2013.
BE/SAO/BIB/B422

OPSOMMER Rik. Van Ieperse scholen en lenen, schilderijen en criminelen, uit velerlei eeuwen.
Ieper (Stadsarchief) 1999.
BE/SAO/BIB/B155

OPSOMMER Rik. Veldpost 1914-1918. 200 West-Vlaamse ansichtkaarten (1-200).
Ieper (Stadsarchief Ieper) 2004.
BE/SAO/BIB/B297

OPSOMMER Rik. Veldpost 1914-1918. 200 West-Vlaamse ansichtkaarten (201-400).
Ieper (Stadsarchief Ieper) 2004.
BE/SAO/BIB/B298

OUVRY Robert. 150 jaar wedstrijdzeilen.
Oostende (RYCO Koninklijke Jacht Club Oostende) 1988.
BE/SAO/BIB/B062

PARMENTIER Jan. Bonaparte aan de Schelde. Antwerpen in een Franse stroomversnelling.
Antwerpen (BAI) 2013.
BE/SAO/BIB/B396

PARMENTIER Jan. Bonaparte et l'Escaut. Le spectaculaire développement d'Anvers à l'époque française.
Antwerpen (BAI) 2013.
BE/SAO/BIB/B397

PARMENTIER Jan. Oostende & Co. Het verhaal van de Zuid-Nederlandse Oost-Indiëvaart 1715-1735.
Gent (Ludion) 2002.
BE/SAO/BIB/B256

PARMENTIER Jan. Tea Time in Flanders. The maritime trade between the southern Netherlands and China in the 18th century.
Brugge (Ludion) 1996.
BE/SAO/BIB/B177

PEUTEMAN Ronny. KVO-story, 1908-1995.
Oostende (KVO) 1995.
BE/SAO/BIB/B286

PEUTEMAN Fernand, VANNIEUWENHUYSE Johan en VERHEIRE Isabelle. Uit de vergeethoek. Archiefzorg en archiefbeheer in de West-Vlaamse gemeenten.
Brugge (Provincie West-Vlaanderen) 2000.
BE/SAO/BIB/B187

PIETERS Marnix, SCHIETTECATTE Liesbeth en ZEEBROEK Inge. Oostende: Stadsvernieuwing en Archeologie. Een balans van 10 jaar archeologisch onderzoek van het Oostendse bodemarchief.
Oostende (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) 2005.
BE/SAO/BIB/B311

POPELIER Bert. Spilliaert, mijn vreemde naam.
Antwerpen (Pandora) 1996.
BE/SAO/BIB/B194

PUTMAN Floris. Onze Vlaamsche Visschers.
Antwerpen (Altiora) 1936.
BE/SAO/BIB/B002

RABAU Werner. Voor koningin geboren.
Oostende (J.M.P. Trends) 2000.
BE/SAO/BIB/B188

RONSIJN Wouter. De kadasterkaarten van Popp. Een sleutel tot uw lokale geschiedenis.
Gent/Leuven (Liberaal Archief vzw/Provincie Vlaams Brabant) 2007.
BE/SAO/BIB/B361

ROTSAERT René. Volkstelling 1814 –stad Oostende.
Brugge (VVF) 1980.
BE/SAO/BIB/B284

RYON Frank en HUBRECHTSEN Freddy. Fort Napoleon.
Oostende (De Krijger) 2000.
BE/SAO/BIB/B228

SANFORD TERRY C.. Oostende en Zeebrugge, 23 april en 10 mei 1918. Officieele mededeelingen van vice-admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen verzameld door C. Sanford Terry.
Leiden (P.J. Jansen) 1929.
BE/SAO/BIB/B140

SAX Aline, Hannelore VANDEBROEK, Jonas RAATS, Maarten Mahieu. Bezette kust.  Leven in de schaduw van de Atlantikwall.
Brugge (Hannibal) 2014.
BE/SAO/BIB/B433

SCHEERLINCK Karl. Affiche Kunst aan zee. Een eeuw Belgische Kustaffiches.
Brugge (Van de Wiele) 2004.
BE/SAO/BIB/B301

SCHELFAUT . De Atlantische muur in België.
Brussel (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Koninklijke Militaire School) 1965.
BE/SAO/BIB/B006

SCHOOL VOOR BESTUURSRECHT . Archief in de praktijk.
Brugge (eigen beheer) 0.
BE/SAO/BIB/B184/2

SCHOOL VOOR BESTUURSRECHT . Archieforganisatie.
Brugge (eigen beheer) 0.
BE/SAO/BIB/B184/3

SCHOOL VOOR BESTUURSRECHT . Archiefwerkzaamheden.
Brugge (eigen beheer) 0.
BE/SAO/BIB/B184/1

SIMONI Anna E.C.. The Ostend Story. Early tales of the great siege and the mediating role of Hnerich van Haestens.
‘t Goy-Houten (Hes & De Graaf) 2003.
BE/SAO/BIB/B276

SINTOBIN Tom en RYMENANTS Koen. Aan dezelfde zee. Oostende in de Nederlandse literatuur.
Leuven (Davidsfonds NV) 2007.
BE/SAO/BIB/B331

SLABBINCK Bart. Militairen aan Zee.
Oostende (Buitengoed Oostende cvba) 2009.
BE/SAO/BIB/B365

STEYAERT Katrien en Katrijn VAN GIEL. 1914-1918.  100 jaar later.
Antwerpen (Standaard Uitgeverij Professional) 2014.
BE/SAO/BIB/B431

THOEN Hugo. De Romeinen langs de Vlaamse kust (Tentoonstellingscatalogus).
Brussel (Gemeentekrediet) 1987.
BE/SAO/BIB/B012

THOMAS Werner. De val van het nieuwe Troje. Het beleg van Oostende 1601-1604.
Leuven (Davidsfonds) 2004.
BE/SAO/BIB/B302

TRICOT Xavier. Bonjour Ostende.  Oostende in de interantionale kunst.
Antwerpen (Pandora Publishers) 2013.
BE/SAO/BIB/B421

VAN DEN EECKHOUT Patricia en VANTHEMSCHE Guy red.). Bronnen voor de studie van het hedendaagse België 19e – 20e eeuw.
Brussel (VUBpress) 1999.
BE/SAO/BIB/B182

VAN DER HEIJDEN H.A.M.. Kaart en Kunst van de zeventien provinciën der Nederlanden. Met een beknopte geschiedenis van de Nederlandse cartografie in de 16de en 17de eeuw.
Alphen aan den Rijn / leuven (Canaletto / Repro Holland – Universitaire Pers) 2001.
BE/SAO/BIB/B258

VAN DOORSLAER Rudi. Gewillig België. Overheid en jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Antwerpen (SOMA) 2007.
BE/SAO/BIB/B338

VAN GINDEREN Leo en DELGOFFE Chris. Fotoboek Belgische Zeemacht, 1946-1996.
Antwerpen (Vlaamse Maritieme Ruilvereniging) 1996.
BE/SAO/BIB/B166

VAN HAEGENDOREN M.. Het Algemeen Rijksarchief Brussel. Overzicht van de Fondsen en inventarissen.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1955.
BE/SAO/BIB/B127

VAN HUELE Jean.  Vijfenveertig jaar BSB & GGB Scouting te Oostende, 1913-1958. Oostende (eigen beheer), 2013.
BE/SAO/BIB/395

VAN HYFTE Ivan. Zusterkens der armen Oostende, 1866-1986.
Oostende (VZW Sint-Jozef) 1995.
BE/SAO/BIB/B154

VAN MOLLE Leen en HEYRMAN Peter (red.). Vrouwenzakenvrouwen. Facetten van vrouwelijk zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen, 1800-2000.
Leuven (Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd) 2001.
BE/SAO/BIB/B241

VAN OUTRYVE e.a. De stam Van Outryve. Geschiedenis van een familietak.
Antwerpen (Van Outryve) 1972.
BE/SAO/BIB/B283

VAN REMOORTERE Julien. Oostende.
Oostende (Coaster Publications) 1993.
BE/SAO/BIB/B038

VAN REMOORTERE Julien. Oostende promenade, met dia-gids.
Antwerpen (Standaard uitgeverij) 1971.
BE/SAO/BIB/B045

VAN RIET Ron. De Vermetele Verzamelaar.
Brussel (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Armand De Troyer) 1999.
BE/SAO/BIB/B181

VAN SAN Piet en Studiekring Wereldoorlog I en II. 1940. Briefwisseling tussen België en Frankrijk en vice versa.
Overijse (Studiekring Wereldoorlog I en II) 1998.
BE/SAO/BIB/B065

VANCRAEYNEST Raymond. De Oostendse stadstram. Een geschiedkundig ovezicht van de uitbating van het stadstramnet te Oostende in de periode 1897 – 1958.
Oostende (TTO – Noordzee) 1997.
BE/SAO/BIB/B230

VANDAMME Wim. Charles Felu pede pinxit.
Avelgem (Geschied- en Oudheidkundige Kring van Avelgem vzw) 2010.
BE/SAO/BIB/B368

VANDEN WEGHE Huguette. 150 jaar stedelijk lager onderwijs Oostende.
Oostende (eigen beheer) 0.
BE/SAO/BIB/B278

VANDENABEELE Patrick. Van beeld naar woord : ontsluiting op trefwoord van de fotoboeken “Oud Oostende in beeld”.
Brugge (onuitgegeven verhandeling gegradueerde bibliotheekwetenschappen) 1989.
BE/SAO/BIB/B139

VANDENAUWELE André. Gas, elektriciteit en water te Oostende.
Oostende (EBES i.s.m. stadsbestuur Oostende) 1982.
BE/SAO/BIB/B255

VANDEPUTTE Omer (red.). Erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten: West-Vlaanderen.
Tielt (Lannoo) 2007.
BE/SAO/BIB/B355

VANDEPUTTE Omer (red.). Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids voor alle steden en dorpen in Vlaanderen.
Tielt (Lanno ism VRB VAB) 2007.
BE/SAO/BIB/B344

VANTHOMME Norbert. De gedenkwaardige belegering van Oostende 1601-1604.
Tielt (Lannoo) 2004.
BE/SAO/BIB/B299

VERBOUWE A.. Iconografie der gemeenten van West-Vlaanderen. dl. 3.
Brussel (z.u.) 0.
BE/SAO/BIB/B176

VERBURGH André. De bevolking van Zandvoorde, 1940-1970.
Oostende (z.u.) 1998.
BE/SAO/BIB/B245

VERMANDERE Martine. Gantoise 150 - 101 Indianenverhalen.
Gent (Kannibaal) 2014.
BE/SAO/BIB/B434

VERMAUT Claudia. Draaiboek archiefbeheer Oostende.
Oostende (Stadsarchief) 1996.
BE/SAO/BIB/B247

VERMOTE Johan. Inventaris van het archief van het waterschoutsambt te Oostende 1815-1909.
Brussel (Rijksarchief te Beveren) 2008.
BE/SAO/BIB/B362

VERSCHELDE Marijke. Zakboekje Archiveren.
Brugge (Vanden Broele) 2004.
BE/SAO/BIB/B307

VILAIN Omer. Archiefbeelden Oostende.
Oostende (Alan Sutton) 1999.
BE/SAO/BIB/B261

VILAIN Omer. Mémoires en Images Ostende.
Oostende (Alan Sutton) 2000.
BE/SAO/BIB/B262

VISSER I. e.a. Stedenbouw. De vroegmoderne stad in de Nederlanden.
Heerlen (Open Universiteit) 2011.
BE/SAO/BIB/B391

VLEESCHOUWERS R.. Inventaris van het archief van het bestuur van het Zeewezen, 1830 - 1976.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1979.
BE/SAO/BIB/B135

VLIETINCK Edward. Cartulaire d’Ostende, 1267 – 1577. Texte original avec notes et additions précédé d’une introduction historique.
Antwerpen (z.u.) 1910.
BE/SAO/BIB/B165

VLIETINCK Edward. Het oude Oostende en zijn driejarige belegering (1601 - 1604).
Oostende (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) 0.
BE/SAO/BIB/B054

VVF . "Militiebestand" op de "alphabetische lysten" van de nationale militie Oostende 1818-1855.
Oostende (VVF) 1989.
BE/SAO/BIB/B257

VZW Hippodroomwijk . Palais des Thermes. Het badenpaleis.
Oostende (VZW Hippodroomwijk) 2007.
BE/SAO/BIB/B339

VZW Hippodroomwijk . Palais des Thermes. Het badenpaleis 75.
Oostende (VZW Hippodroomwijk) 2008.
BE/SAO/BIB/B356

WANTY Jacques. Combattre avec la brigade piron.
Brussel (Editions Gutenberg) 1985.
BE/SAO/BIB/B346

WEBER Guy. De vergeten mannen van de Brigade Piron.
Z.p. (z.u.) 0.
BE/SAO/BIB/B350

WEBER Guy. Des Hommes Oubliés. Histoire et histoires de la Brigade Piron.
Brussel (eigen beheer) 1978.
BE/SAO/BIB/B348

WEBER Guy. Evadés. Voyageurs sans passeport.
Brussel (eigen beheer) 1979.
BE/SAO/BIB/B347

WEISE Rudolf. De schorre van Lissemoris en de oude Vuurtorenwijk.
Oostende (eigen beheer) 2005.
BE/SAO/BIB/B318

WEUTS S.. Historiek van het bataljon bevrijding.
Mechelen (Silvain Weuts) 1980.
BE/SAO/BIB/B349

WYFFELS C.. Inventaris van de oorkonden der graven van Vlaanderen. Chronologisch gerangschikt supplement.
Gent (Algemeen Rijksarchief) 1958.
BE/SAO/BIB/B134

Z.A. . 14-18 Belgisch leger – een Klein leger in de Groote Oorlog.
Brussel (Ministerie van Landsverdediging) 2014.
BE/SAO/BIB/B432

Z.A. 20 jaar Oostendse Revue.
Oostende (Organisatie-Comité Oostendse Revue) 0.
BE/SAO/BIB/B061

Z.A. 50 jaar Lions Club oostende. een schets van 3/6/1955 toto 28/04/2007.
Oostende (Lions Club) 2007.
BE/SAO/BIB/B341

Z.A. 9 op de schaal van Richter. Kunst in Fort Napoleon Oostende.
Z.p (VZW Boeiend) 0.
BE/SAO/BIB/B191

Z.A. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 0.
BE/SAO/BIB/B121

Z.A. Archeologie in Vlaanderen VII. 1999/2000.
Brussel (IAP) 2003.
BE/SAO/BIB/B280

Z.A. Beaufort 03.
Gent (Borgerhoff & Lamberigts) 2009.
BE/SAO/BIB/B363

Z.A. Bewaar- en vernietigingslijst West-Vlaams provinciaal archief.
Brugge (Provincie West-Vlaanderen, Archiefdienst) 1996.
BE/SAO/BIB/B179

Z.A. Boeken over Oostende bewaard in de Koninklijke Bibliotheek Albertina in Brussel.
Brussel (Koninklijke Bibliotheek) 1998.
BE/SAO/BIB/B152

Z.A. De Bijzondere Dienst der Kust. 100 jaar samenleven met de zee, 1898-1998.
Oostende (Afdeling Waterwegen Kust) 1998.
BE/SAO/BIB/B070

Z.A. De executieoorden van Rieme en Oostakker.
Gent (Stad Gent) 0.
BE/SAO/BIB/B219

Z.A. De Oesterbank. Jaarverslag 1990.
Oostende (De Oesterbank) 1991.
BE/SAO/BIB/B013

Z.A. De Oostendse Haard. Duurzame huisvesting, levende buurten.
Oostende (z.u.) 2003.
BE/SAO/BIB/B279

Z.A. Een alternatief voor de Vlaamse vissersvloot. Project Cogito.
Oostende (z.u.) 0.
BE/SAO/BIB/B218

Z.A. Eguermin. 50 years of bi-national cooperation, 1965-2015.
Oostende (Eguermin) 2015.
BE/SAO/BIB/B436

Z.A. Fonds Georges Maes, 1977-2003.
Oostende (Fonds Georges Maes) 2003.
BE/SAO/BIB/B292

Z.A. Fondscatalogus.
Brussel (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën) 1996.
BE/SAO/BIB/B021

Z.A. Fort Napoleon. Gevecht met de tijd.
Antwerpen (Stichting Vlaams Erfgoed) 0.
BE/SAO/BIB/B259

Z.A. Fotoboek voor 25 jaar Probus-club Oostende.
Oostende (Probus) -2015.
BE/SAO/BIB/B435

Z.A. Het Beleg van Oostende: In woord & beeld.
Oostende (Oostends Heem- en Geschiedkundige Kring “De Plate”) 2004.
BE/SAO/BIB/B295

Z.A. Het Rijksarchief in de Provinciën. Overzicht van de Fondsen en Verzamelingen. De Vlaamse Provinciën.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1975.
BE/SAO/BIB/B132

Z.A. Hommage aan Henri Storck/ Films 1928/1985. Oeuvrecatalogus.
Brussel (z.u.) 1997.
BE/SAO/BIB/B189

Z.A. Joodse sporen in Oostende.
Antwerpen (z.u.) 2000.
BE/SAO/BIB/B192

Z.A. Manuscript en boek tot en met het beleg van Oostende: tentoonstelling in de Protestantse kerk te Oostende, van 3 tot en met 12 april 1981.
Oostende (Verenigde Protestantse Kerk in België) 1981.
BE/SAO/BIB/B008

Z.A. Onze koninginnen (1832-1982). Ter gelegenheid van de hondervijftigste verjaardag van het huwelijk van koning Leopold I met Prinses Louise-Marie van Orléans.
Brussel (Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis) 1982.
BE/SAO/BIB/B246

Z.A. Oostende in de Belle Epoque. 1905, het wonderjaar van Leopold II.
Leuven (Davidsfonds) 2005.
BE/SAO/BIB/B309

Z.A. Ostende 1000. Catalogue de l’exposition.
Brussel (Ministère de l’éducation nationale et de la culture. Archives générales du royaume) 1964.
BE/SAO/BIB/B324

Z.A. Rat Mort Oostende, 1898-1998.
Oostende (Koninklijke Coeciliakring) 1998.
BE/SAO/BIB/B357

Z.A. Recueil de l’office généalogique et héraldique de Belgique VI.
Brussel (Ed. Traditions et vie) 1957.
BE/SAO/BIB/B282

Z.A. Rotary Belgium Luxemburg.
Z.p. (Rotary Belgium Luxemburg) 1998.
BE/SAO/BIB/B195

Z.A. Sint-Katarina, een groeiende parochie.
Oostende (z.u.) 0.
BE/SAO/BIB/B163

Z.A. Stad in de tijd. Acht historische studies over Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai.
Sint-Niklaas (Stadsbestuur Sint-Niklaas) 2000.
BE/SAO/BIB/B197

Z.A. Stadsmonografie Oostende 2004.
Oostende (Project Stedenbeleid) 2004.
BE/SAO/BIB/B296

Z.A. Tentoonstelling “De Noordzee”.
Brussel (Ministerie van Nationale opvoeding i.s.m. het Algemeen Rijksarchief) 1967.
BE/SAO/BIB/B024

Z.A. Uit de vergeethoek. Archiefbeheer en archiefzorg bij de West-Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Brugge (Archiefdienst Provincie West-Vlaanderen) 2002.
BE/SAO/BIB/B275

Z.A. Uit de vergeethoek. Archiefbeheer en archiefzorg bij de West-Vlaamse polders en wateringen.
Brugge (Archiefdienst Provincie West-Vlaanderen) 2001.
BE/SAO/BIB/B239

Z.A. Verkrijgbare publikaties. Toestand 1992.
Brussel (Algemeen Rijksarchief) 1992.
BE/SAO/BIB/B014

Z.A. Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids 1999-2000-2001. Adresboek van in Vlaanderen en Brussel gevestigde archieven, bibliotheken en documentatiecentra.
Antwerpen (VVBAD) 1999.
BE/SAO/BIB/B164

Z.A. Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids 2002-2003. Adresboek van in Vlaanderen en Brussel gevestigde archieven, bibliotheken en documentatiecentra.
Antwerpen (VVBAD) 2002.
BE/SAO/BIB/B266

Z.A. Waar is de Tijd. Middenkust en Hinterland (verzamelband).
Zwolle (Waanders) 2006.
BE/SAO/BIB/B329

Z.A. West-Vlaanderen. Portret van een provincie.
Brugge (Provincie West-Vlaanderen) 1998.
BE/SAO/BIB/B146

Z.A. Www.murano.be. Contemporary Art from the Berengo Collection : a Selection.
Vicenza (Marsilio Editori) 2001.
BE/SAO/BIB/B233

Z.A (BINTHEIN Monica) . Oostende in de Kunst.
Oostende (z.u.) 1998.
BE/SAO/BIB/B071

ZEEBROEK Inge, TYS Dries, PIETERS Marnix, BAETEMAN Cecile. Van schorre tot slagveld.
Oostende (Domein Raversijde) 2002.
BE/SAO/BIB/B260

bijgewerkt tot 31.08.2016