Onuitgegeven eindwerken en manuscripten

ALLEGAERT Stéphanie en CUFFEZ Wim. Studie over de heraanleg van de Nieuwpoortsesteenweg.
Oostende (onuitgegeven verhandeling Industrieel Ingenieur in Bouwkunde, Katholieke Hogeschool) 1998.
BE/SAO/BIB/B116

BEHIELS Sara. Een studie van de Belgische zeevisserij, toegepast op tong (Solea solea) en schol (Pleuronectes platessa).
Gent (onuitgegeven eindwerk, Hogeschool) 2008.
BE/SAO/BIB/B375


BENOOT Jelle en Frederiek VANHESSCHE. Golfovertopping over en -krachten op een stormmuur gebouwd op een kaaivlakte.
Gent (onuitgegeven eindwerk Universiteit Gent) 2010-2011.
BE/SAO/BIB/B424

BEUREN Kristof. Studie van de huidige en toekomstige ontwikkeling van de Oostendse achterhaven.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandelingToegepaste Economische Wetenschappen, RUGent) 1998.
BE/SAO/BIB/B114

BEYAERT Steven en DEBUCK Virginie. Studie van het kruispunt ter hoogte van de nieuwe industrieweg en de doorsteek onder de spoorweg naar “De Bolle”.
Oostende (onuitgegeven verhandeling Industrieel Ingenieur in Bouwkunde, Katholieke Hogeschool) 1997.
BE/SAO/BIB/B081

BIEBAUW Roos. Waardenbeleving in de Oostendse kustvisserij.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Vergelijkende Cultuurwetenschappen, RUGent) 1997.
BE/SAO/BIB/B096

BLOMMAERTS Philippe. Kunsthistorische studie van de twee opeenvolgende postgebouwen te Oostende van respectievelijk architect Charles Dewulf en architect Gaston Eysselinck.
Brussel (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Kunstwetenschappen, VUBrussel) 1999.
BE/SAO/BIB/B168

BOEVE Peter. Bescherming van de Oostendse Binnenstad tegen een duizendjarige storm door het stormvrij houden van het Montgomerydok in de haven.
Oostende (onuitgegeven eindwerk Industrieel Ingenieur in de Bouwkunde KHBO) 2005.
BE/SAO/BIB/B317

BOVEE Koen en LIEVENS Halewijn. Onderzoeksproject naar de Stedenbouwkundige en Ruimtelijke kwaliteiten van de Vuurtorenwijk.
Gent (onuitgegeven verhandeling Architectuur, Sint-Lucas) 2000.
BE/SAO/BIB/B213

BROECKAERT Ilka. Wervend Oostende in de Voorhaven.
Brussel (onuitgegeven eindwerk Stedenbouw Erasmushogeschool) 2005.
BE/SAO/BIB/B316

BROIDIOI Daphne. Middeleeuwse stadsontwikkeling in Oostende.
Gent (onuitgegeven eindwerk Universiteit Gent) 2009-2010.
BE/SAO/BIB/B426

BRUNEEL Dieter. De politieke betekenis van prins Karel.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG) 2006.
BE/SAO/BIB/B334

BRUYNINCKX Benjamin. De recente evolutie van de industriële tewerkstelling en de rol van omgevingsfactoren in havensteden. Een vergelijkende studie tussen Calais en Oostende.
Leuven (onuitgegeven verhandeling Licentiaat in de Geografie, K.U.Leuven) 2000.
BE/SAO/BIB/B208

CARLY Jan en VANHOUTTE Lorenzo. Studie van de heraanleg van Petit Paris en de Alfons Pieterslaan. 3 dln..
Oostende (onuitgegeven verhandeling industrieel ingenieur in Bouwkunde, KHBO) 2000.
BE/SAO/BIB/B212

CASIER Ann. Het muziekleven in het Kursaal te Oostende tussen 1852 en 1914 (3 dln.).
Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling muziekwetenschappen KULeuven) 1984.
BE/SAO/BIB/B010

CASTELEYN Lodewijk. Het Masterplan voor de haven van Oostende : historisch en economisch verantwoord ?.
Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Toegepaste Economische Wetenschappen KULeuven) 1995.
BE/SAO/BIB/B086

CLOET Tom. Renovatie van de kademuren 602 en 603 in de haven van Oostende tot zwarelastkade.
Brugge-Oostende (onuitgegeven eindwerk KHBO) 2009-2010.
BE/SAO/BIB/B423

DEBOOSERE Maarten, KEMPERS Ellen en MOYSON Heidi. Vechten tegen en leven van de zee.  De vroegstedelijke ontwikkeling van Oostende (tot ca, 1400).
Leuven (onuitgegeven eindwerk KULeuven) 2011.
BE/SAO/BIB/B427

DE CLERCQ Laurent. Het dagelijks leven in de factorij Banquibazar (1727-1744).
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Geschiedenis, Universiteit Gent) 2001.
BE/SAO/BIB/B263

DE CORTE Jeroen. Georefereren van historische kaarten.
Gent (onuitgegeven verhandeling Hogeschool Gent, Departement Bouwkunde) 2001.
BE/SAO/BIB/B235

DE MEESTER Gerlinde. Oostende : industrieel ontwikkelingsgebied ? Visie op de economische en industriële ontwikkeling.
Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Handelsingenieur, KULeuven) 1993.
BE/SAO/BIB/B100

DE SMET Magaly. Ontstaan, institutionalisering en evolutie van de watersport te Oostende, 1834 - 1914.
Leuven (onuitgegeven verhandeling Licentiaat in de Lichamelijke Opvoeding, K.U.Leuven) 2000.
BE/SAO/BIB/B209

DEBAERE Olivier. Stedenatlas : Oostende. Een topografisch overzicht van de ontwikkelingen van een fel begeerde havenstad.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Geschiedenis, RUGent) 1993.
BE/SAO/BIB/B015

DECLERCQ Elle. Het Oostends verzet in de nadagen van Wereldoorlog II (2 dln.).
Gent (onuitgegeven verhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de geschiedenis richting Nieuwste Tijden) 2008.
BE/SAO/BIB/B358

DECOENE Gerd en DEPUYDT Els. Fietsvoorzieningen met Project in Oostende.
Oostende (onuitgegeven verhandeling Industrieel Ingenieur in Bouwkunde, Katholieke Hogeschool) 1997.
BE/SAO/BIB/B092

DECOENE Kathy. Scenario voor havengebied Oostende : Ontwerp museum.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandelingArchitectuur, Sint-Lucas) 1998.
BE/SAO/BIB/B111

DECRU Charlotte. De stedelijke bouwaanvragen van Oostende, 1780-1794: architectuurhistorische en –analytische studie.
Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KULeuven) 2001.
BE/SAO/BIB/B274

DELANOEIJE Michele. Het bestedingspatroon van de kansarmen - een onderzoek vanuit het OCMW Oostende.
Kortrijk (Onuitgegeven verhandeling Maatschappelijk assistent, Hogeschool West-Vlaanderen, HIEPSO) 1996.
BE/SAO/BIB/B082

DELPERDANGE Wim. E-government in Oostende. Een stap verder. En wat met het e-loket?.
Oostende (onuitgegeven eindwerk, Arteveldehogeschool) 2008.
BE/SAO/BIB/B372

DEMEULENAERE Joos. Studie van de machtsverhoudingen op micropolitiek vlak - casus Oostende 1946-1988.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Politieke Wetenschappen RUGent) 1996.
BE/SAO/BIB/B073

DESOT John en MOREEL Eveline. Studie van de heraanleg van de Koninginnelaan.
Oostende (onuitgegeven verhandeling KHBO) 1999.
BE/SAO/BIB/B173

DEVISSCHER Katrien. Integratiebelemmerende factoren bij jongeren : een onderzoek vanuit het O.C.M.W. van Oostende in het kader van het VFIK-project “Zorgenplan voor jongeren.
De Haan (onuitgegeven verhandeling, Instituut voor Economisch en Sociaal Hoger Onderwijs) 1995.
BE/SAO/BIB/B106

DEVREKER Edwige. De bepaling van het gehalte chlorofylpigmenten.
Oostende (onuitgegeven verhandeling Katholieke Hogeschool, departement Industriële Wetenschappen en Technologie) 2002.
BE/SAO/BIB/B270

DHONDT Jan. Het activeren van zinvolle vrije tijd in het Begeleid Wonen van volwassenen met een licht mentale handicap.
Oostende (onuitgegeven verhandeling Maatschappelijk Werk, Vesalius HISS Hogeschool West-Vlaanderen) 1997.
BE/SAO/BIB/B085

DORME Olivier en VANDAELE Pieter. Studie over de heraanleg van de Elisabethlaan te Oostende ter hoogte van de Sint-Janskerk.
Oostende (onuitgegeven verhandeling Katholieke Hogeschool, departement Industriële Wetenschappen en Technologie) 2002.
BE/SAO/BIB/B268

DUFAIT Pia. Senior, tijd vrij ? Een analyse van het vrijwilligerswerk in het dienstencentrum "De Schelpe" te Oostende.
Oostende (onuitgegeven verhandeling maatschappelijk werk HISS) 1999.
BE/SAO/BIB/B174

DUMON Isabelle. Het Stadhuis van Oostende. Monument in de na-oorlogse architectuur en stedenbouw.
Gent (onuitgegeven verhandeling Burgerlijk Ingenieur - Architect, Universiteit Gent) 2000.
BE/SAO/BIB/B207

FARASYN Daniël. De evolutie van Oostende en het Oostendsche in de XVIIIde eeuw.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUGent) 1946.
BE/SAO/BIB/B148

FELIX Gina en DECOUTTERE Petra. Rooms with a view.
Gent (onuitgegeven eindwerk Sint-Lucas) 2001.
BE/SAO/BIB/B252

FEYS Ellen. Leven op internaat in Oostende in de jaren 1950. Over kamerheren, karrevet en negrospirituals.
Gent (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RU Gent) 2008.
BE/SAO/BIB/B369

FRANÇOIS Pieter. De gemeente Stene. Taak lokale geschiedenis.
Gent (oefeningen Nieuwste Tijden eerste kandidatuur geschiedenis, RU Gent) 1998.
BE/SAO/BIB/B060

GARDIN Christophe. Maritiem Ecologisch Onderzoekscentrum Oostende.
Gent (onuitgegeven verhandeling Sint-Lucas) 2003.
BE/SAO/BIB/B290

GARMYN Steve. Bekendmaking van de jongeren informatie punten van Middelkerke, Nieuwpoort en Oostende d.m.v. een promotieweek met een infobus - een onderzoek vanuit het jongeren advies centrum van Oostende.
De Haan (onuitgegeven verhandeling , Instituut voor Economisch en Sociaal Hoger Onderwijs) 1996.
BE/SAO/BIB/B108

GELDHOF Wouter. Scenario voor havengebied Oostende : Ontwerp cinema.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandelingArchitectuur, Sint-Lucas) 1998.
BE/SAO/BIB/B110

GHESQUIERE Jan. Doorlichting van de drugspreventie op school.
Brugge (onuitgegeven verhandeling Gegradueerde Sociaal Verpleegkundige, SJI) 1993.
BE/SAO/BIB/B104

GOETHALS Stijn. Vergrootglas op zee. Zee-wetenschappelijk onderzoekscentrum op kustlocatie, Aqua-museumpark (3 delen).
Gent (onuitgegeven verhandeling Sint-Lucas) 2003.
BE/SAO/BIB/B289

HOUWEN Julie. Theater aan Zee Internationaal : droom of realiteit.
Brugge (onuitgegeven verhandeling KHBO) 1999.
BE/SAO/BIB/B172

JANSSEUNE Bruno. Investeren in vastgoed aan de kust.
Gent (onuitgegeven verhandeling tot het behalen van de graad van gegradueerde in Bouw) 2004.
BE/SAO/BIB/B305

LAMBRECHT Thomas. “Effen is kwaad treffen”.
Brugge (onuitgegeven verhandeling Gegradueerde Verpleegkundige Katholieke Hogeschool) 1997.
BE/SAO/BIB/B097

LAPIERRE Nadine en VANHESTE Katrien. Het postgebouw van Gaston Eysselinck te Oostende.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Architectuur, RUGent) 1998.
BE/SAO/BIB/B112

LAUWERS Liselotte. Ostend-Bruges Airport: Analyse en strategie.
Gent (onuitgegeven verhandeling Hogeschool Gent (handelswetenschappen en bestuurskunde)) 2004.
BE/SAO/BIB/B304

LEVECQUE Katia. Lapkoes, van idee tot sociale werkplaats ; beschrijving van de oprichting van het sociaal restaurant Lapkoes te Oostende.
De Haan (onuitgegeven verhandeling , Instituut voor Economisch en Sociaal Hoger Onderwijs) 1995.
BE/SAO/BIB/B072

LIEVENS Matthias en MARANNES Joeri. Minder verkeer op de Torhoutsesteenweg door ruimere ring rond Oostende (2 dln.).
Oostende (onuitgegeven eindwerk, KHBO) 2007.
BE/SAO/BIB/B373

MAENHOUT Delphine. Onderzoek met betrekking tot cultuurbeleving en de culturele behoeften van jongeren tussen 18 en 25 jaar te Oostende en dit op een kwantitatieve manier.
Brussel (onuitgegeven licentiaatsverhandeling VUB) 2006.
BE/SAO/BIB/B335

MAERTENS Cinderella en VANHAECKE Martine. Belang van de evenementen in het toeristisch produkt Oostende.
Brugge (onuitgegeven verhandeling Management, Toerisme en Recreatie, HTI) 1994.
BE/SAO/BIB/B105

MAERVOET Willy. De politieke evolutie in het arrondissement Oostende, 1830-1914.
Gent (onuitgegeven licentitaatsverhandeling RUG) 1965.
BE/SAO/BIB/B238

MAES Bram en SERVAYGE Vanessa. Heraanleg kruispunt afrit Zandvoorde – A10.
Oostende (onuitgegeven verhandeling Katholieke Hogeschool, departement Industriële Wetenschappen en Technologie) 2002.
BE/SAO/BIB/B267

MAGOSSE Reinoud. Al die willen te kap’ren varen : de Oostendse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713).
Brussel (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Geschiedenis, V.U.Brussel) 1998.
BE/SAO/BIB/B115

MALFAIT Marijke. De Tuinwijk in het Westerkwartier te Oostende, een kindvriendelijke buurt… 2 dln..
Gent (onuitgegeven verhandeling Gegradueerde in de Landschaps- en Tuinarchitectuur, Hogeschool Gent, campus Melle) 2000.
BE/SAO/BIB/B215

MEERT Caroline. Economische evaluatie van het parkeerbeleid in Oostende.
Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Toegepaste Economische Wetenschappen, KULeuven) 1997.
BE/SAO/BIB/B083

MEIER Jessie. De economische betekenis van het toerisme in de Oostendse regio.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Toegepaste Economische Wetenschappen, RUGent) 1994.
BE/SAO/BIB/B107

MEIJSMANS Nancy. De transformatie van de stadsrand, de aanzet voor een samenhangende ontwikkeling van stad én land. Studiegebied Oostende.
Leuven (onuitgegeven verhandeling gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, K.U.Leuven) 2000.
BE/SAO/BIB/B210

MERLEVEDE Lieven. Het krekengebied te Oostende : op zoek naar de kleine landschapselementen bij de Grote Keignaart.
Gent (onuitgegeven verhandeling Gegradueerde in de Landschaps- en Tuinarchitectuur, Hogeschool Gent, campus Melle) 2000.
BE/SAO/BIB/B214

MONSERE Heidi. Sponsoring van de toeristische evenementen in Oostende.
Brugge (onuitgegeven verhandeling Management, Toerisme en Recreatie, HTI) 1994.
BE/SAO/BIB/B102

MORTELMANS Bart. Nut en noodzaak van de nieuwe Oostendse zeesluis.
Antwerpen (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Nautische wetenschappen, Hogere Zeevaartschool) 1999.
BE/SAO/BIB/B171

NAESSENS Lien. Ontspanning of verslaving ? Standpuntbepaling over het fenomeen “jongeren en lunaparken” vanuit het J.A.C. Oostende.
De Haan (onuitgegeven verhandeling , Instituut voor Economisch en Sociaal Hoger Onderwijs) 1998.
BE/SAO/BIB/B113

NOLLET Rik. De oude watertoren van Oostende. Op zoek naar een nieuwe bestemming.
Gent (onuitgegeven verhandeling Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas) 1993.
BE/SAO/BIB/B077

OLLIEUZ Nele. 18, en nu ? Gids voor de Oostendse achttienjarigen.
Gent (onuitgegeven verhandeling Gegradueerde in het communicatiemanagement, HIBO) 1995.
BE/SAO/BIB/B075

ONGENAERT Manu. (zonder titel).
Z.p. (onuitgegeven eindwerk architectuur) 2001.
BE/SAO/BIB/B253

PANCOUCKE Marleen. “Al bouwend sloopte de stad zichzelf” ; Stadsvernieuwing in Oostende.
Antwerpen (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Toegepaste Economische Wetenschappen, UFSIA) 1992.
BE/SAO/BIB/B080

PERSYN Pascal en VANDERSTEDE Bernard. Herinrichten van het kruispunt Konterdam-Bareel.
Oostende (onuitgegeven verhandeling Industrieel Ingenieur in de Bouwkunde, KHBO) 1996.
BE/SAO/BIB/B088

POTS Dieter. De regering, het parlement en de lijn Oostende-Dover 1841-1971.
Gent (onuitgegeven licentitaatsverhandeling RUG) 2001.
BE/SAO/BIB/B248

PUYSTJENS Glenn en Michael WEYMEIS. Eolisch zandtransport: terreinmetingen t,b,v, kalibratie van een multispectraalcamera.
Brugge-Oostende (onuitgegeven eindwerk KHBO) 2011-2012.
BE/SAO/BIB/B428

RIGOLE Heinz. Ruimtelijke benadering van het stedelijk gebied Oostende. 2 dln..
Gent (onuitgegeven eindwerk gediplomeerde in de aanvullende studies GAS-Ruimtelijke Planning, Universiteit Gent) 2000.
BE/SAO/BIB/B206

RYCKMAN Katrien. Mantelzorg bij alleenwonende 65-plussers als schakel in de thuiszorg.
Brugge (onuitgegeven verhandeling Gegradueerde Sociaal Verpleegkundige, SJI) 1993.
BE/SAO/BIB/B103

SERRUYS Michael-W.. Oostende en de Oostendse Compagnie. Het economisch effect van koloniale zeehandel op een Zuid-Nederlandse havenstad tussen de Spaanse en de Oostenrijkse Successieoorlog (1713-1745).
Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Geschiedenis, KULeuven) 1999.
BE/SAO/BIB/B167

SERVAES Nathalie. Werk vinden is zwaar.
Z.p. (onuitgegeven eindwerk) 0.
BE/SAO/BIB/B374

SEYNAEVE Johan. Oostende, op zoek naar een nieuw toeristisch profiel..
Diepenbeek (Onuitgegeven verhandeling Master in Toerisme, Postuniversitair Centrum Diepenbeek) 1993.
BE/SAO/BIB/B099

SIMOEN Olivia. S.E.O., Spaarzaamheid Economie Oostende, Neutrale Coöperatieve van het Rijkspersoneel.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Geschiedenis, RUGent) 1993.
BE/SAO/BIB/B090

STRUYVE Alain. De Oostendse haven in economisch perspectief.
Brussel (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Handels- en Financiële Wetenschappen, Bedrijfsmanagement, Economische Hogeschool Sint-Aloysius) 1994.
BE/SAO/BIB/B098

SWYNGEDOUW Clint. Peiling naar de ervaringen van bewoners van de tuinwijken : in functie van het samenleven.
Oostende (onuitgegeven verhandeling Vesalius – HISS, sociaal-agogisch werk, sociaal werk, maatschappelijk werk) 2002.
BE/SAO/BIB/B269

TAVERNIER Francesca. De programmatie in de Koninklijke Schouwburg van Oostende in de periode 1950-1965.
RUGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Theaterwetenschapppen, RUGent) 1999.
BE/SAO/BIB/B170

VAN HASSELT Liesbeth. Schilderen of schieten ? De impact van de Wereldoorlogen op het leven en het werk van Alfred Bastien (1873-1955).
Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL) 2006.
BE/SAO/BIB/B336

VAN HONACKER Nathalie. Een stap naar verstandelijke toegankelijkheid.  Narratief onderzoek van volwassenen met een verstandelijke beperking en hun netwerk rond het gebruik van technologische hulpmiddelen.
Gent (onuitgegeven eindwerk Universiteit Gent) 2009-2010.
BE/SAO/BIB/B425

VAN MEDEGAEL Staf. De nieuwe pers als middel tot politiseren.
Kortrijk (onuitgegeven verhandeling IPSOC) 1977.
BE/SAO/BIB/B122

VAN MIEGHEM Tom. Oostende Grand Hotel. Wezenlijk denken, lokaal handelen.
Gent (onuitgegeven verhandeling Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas) 1994.
BE/SAO/BIB/B101

VAN PARYS Arvid. Veilig uitgaan? Het politiële veiligheidsbeleid ten aanzien van de cirminaliteit en onveiligheid in het uitgaansleven van Oostende.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RU Gent) 2007.
BE/SAO/BIB/B371

VAN RENYNGHE DE VOXVRIE Nicolas en VERMEULEN Wim. Onderzoek naar de stabiliteit van de Heilige Hartkerk : schadediagnose en oplossingsvoorstel.
Oostende (onuitgegeven verhandeling Industrieel Ingenieur in Bouwkunde, Katholieke Hogeschool) 1997.
BE/SAO/BIB/B095

VANBILLEMONT Bart. Monitorhefsysteem met holle drukcilinder op een brandweerwagen.
Oostende (onuitgegeven verhandeling gegradueerde in elektro-mechanica, KHBO) 1996.
BE/SAO/BIB/B089

VANDAELE Mieke en David VANDE WYNCKEL. Implementation of a sustainable project in the Tanbi Wetland National Park, Banjul (The Gambia).
Brugge-Oostende (onuitgegeven eindwerk KHBO) 2010-2011.
BE/SAO/BIB/B429

VANDELACLUZE Veerle. Analyse van het planningsproces Albertpark - Oostende.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Wetenschappen RUGent) 1995.
BE/SAO/BIB/B076

VANDELACLUZE Veerle. Integratie van de maritiem-ruimtelijke kwaliteiten van Fort Napoleon en omgeving in het kader van de renovatie van de haven van Oostende.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Post-graduaat GAS Ruimtelijke Planning RUGent) 1996.
BE/SAO/BIB/B079

VANDENABEELE Patrick. De Oostendse drukkerijen. Een inleidend onderzoek naar het leven en het werk van een beroepsgroep (1780 - 1940). 3 dln..
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling geschiedenis) 1985.
BE/SAO/BIB/B011

VANHAECKE Els. Met kinderen op stap door Oostende (2 delen).
Torhout (onuitgegeven eindwerk Initiële lerarenopleiding leraar lager onderwijs) 2005.
BE/SAO/BIB/B315

VANHUELE Jean.  Vijfenveertig jaar BSB & GGB Scouting te Oostende, 1913-1958. Oostende (eigen beheer), 2013.
BE/SAO/BIB/B395

VANSTEENKISTE Jürgen. De Oostendse kaapvaart en admiraliteit in de eerste helft der XVIIIde eeuw.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUGent) 1986.
BE/SAO/BIB/B149

VANTOURNHOUT Brend. Mijn gemeente Zandvoorde.
Gent (oefeningen Nieuwste Tijden eerste kandidatuur geschiedenis, RU Gent) 1998.
BE/SAO/BIB/B058

VANTOURNHOUT Brend. Van "Panne-strand" tot "De Zeewacht". Een blik op de evolutie van Oostende in de periode 1940-1980.
Gent (onuitgegeven licentitaatsverhandeling RUG) 2001.
BE/SAO/BIB/B249

VELGHE Frederik. Rooms with a view : Beaucoup Fish. Instituut voor mariene wetenschappen.
Gent (onuitgegeven eindwerk Sint-Lucas) 2001.
BE/SAO/BIB/B250

VERCAUTEREN Ann. De geschiedenis van de sociale huisvesting.
Brussel (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Sociologie, VUBrussel) 1994.
BE/SAO/BIB/B091

VERCOUTER Jozefien. De verwerving van een dialect als tweede taal bij Oostendse jongeren.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RU Gent) 2008.
BE/SAO/BIB/B376

VERHAEGHE Helmut. Film en foto als bronnen voor geschiedschrijving. Beeldvorming van Oostende aan de hand van de cineast Henri Storck (1907-1999) en de fotograaf Maurice Antony (1883-1963) in de periode 1928-1939.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUGent) 2003.
BE/SAO/BIB/B288

VERHAEGHE Christophe. Politiek en sociaal-economische evolutie van de stad Oostende. Periode 1988-1996.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Politieke Wetenschappen, RUGent) 1997.
BE/SAO/BIB/B078

VERHAEGHEN Kristien. H2Oostende.
Gent (onuitgegeven verhandeling Architectuur, Sint-Lucas) 2000.
BE/SAO/BIB/B211

VERHOEVEN Ilke. De verstedelijking van het Maria-Hendrikapark, een stadsrevitalisatieproject.
Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Instituut voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, KULeuven) 1997.
BE/SAO/BIB/B084

VERLINDE Angelo. De stedelijke begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg te Oostende. Een kunsthistorische en soci-culturele studie.
Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUGent) 2002.
BE/SAO/BIB/B271

VERMEIRE Kristof. De leegstand- en verkrottingsproblematiek in Oostende - mogelijke maatregelen en hun effecten.
Kortrijk (onuitgegeven verhandeling Maatschappelijk assistent, Hogeschool West-Vlaanderen, HIEPSO) 1996.
BE/SAO/BIB/B074

VERMEIRE Bliek. Oostendes Kursaal zorgt voor vuurwerk (juni 1992-december 1998).
Gent (onuitgegeven verhandeling Communicatiebeheer) 1999.
BE/SAO/BIB/B175

VERSLYPE Kate. Renovatie van de haven van Oostende. Analyse van het beslissingsproces.
Brussel (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Handels- en Consulaire Wetenschappen, Vlaamse Economische Hogeschool) 1992.
BE/SAO/BIB/B094

WILDEMEERSCH Koen. Grondwaterstandvariaties in zeedijken.
Oostende (onuitgegeven eindwerk, KHBO) 2008.
BE/SAO/BIB/B370

WILDEMEERSCH Bie. Het krekengebied van Oostende.
Gent (onuitgegeven verhandeling Gegradueerde in de Landschaps- en tuinarchitectuur, Hogeschool Gent) 1997.
BE/SAO/BIB/B093

WILLAERT Sabine. Meten van de pedagogische kwaliteit ; exploratief onderzoek vanuit een stedelijk kinderdagverblijf.
Brugge (onuitgegeven verhandeling Gegradueerd sociaal verpleegkundige, Sint-Jansinstituut voor verpleegkunde) 1995.
BE/SAO/BIB/B087

WILLAERT Birger. Oostende ontmoet Bredene. De reconversie van Oostende Oosteroever als generator voor de revalorisatie van de duinengordel en de vuurtorenwijk.
Gent (onuitgegeven eindwerk Sint-Lucas) 2001.
BE/SAO/BIB/B251

WUYTS Tim. Alternatieve gerechtelijke maatregelen.
Oostende (onuitgegeven verhandeling maatschappelijk werk HISS) 1999.
BE/SAO/BIB/B169