5. Islam

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

7661 TERNIER, Lieve. ‘De Aïsja moskee in Oostende: de nieuwe moskee in het Westerkwartier aan het Conscienceplein’. Lange Nelle, XXIII, 2011, pp. 36-37.