Inhoudstafel

I. Naslagwerken en Hulpwetenschappen

01. Algemene bibliografieën: nr. 0001-0016, 7851
02. Lokale bibliografieën: nr. 0017-0042; 5916-5917; 6327-6328; 7082-7085, 7852
03. Tijdschriften en tafels op tijdschriften: nr. 0043-0046; 6329; 7086-7091
04. Archieven: nr. 0047-0084; 5918-5919; 6330-6332; 7092-7093, 7853-7866
05. Musea: nr. 0085-0112; 7094, 7867-7881
06. Bibliotheken: nr. 0113-0117; 6333; 7095
07. Documentatiecentra: nr. 0118-0120; 
08. Historische en heemkundige kringen: nr. 0121-0135; 5920-5921; 6334-6337; 7096-7097, 7882-7888
09. Inventarissen: nr. 0136-0162; 5922; 6339; 7098-7099
10. Gidsen: nr. 0163-0164; 6340
11. Catalogi: nr. 0165-0167; 5923; 7100 
12. Historici: nr. 0168-0204; 6341-6345; 7101, 7889-7892
13. Historiografie: nr. 0205-0210; 5924-5925; 6346-6350, 7893
14. Wapenkunde: nr. 0211-0220; 6351, 7894
15. Penningkunde: nr. 0221-0289; 5926-5933; 7102-7106, 7895-7903
16. Chronologie: nr. 0290, 7904-7905
17. Archeologie: nr. 0291-0308; 6352-6361; 7107-7111, 7906-7912
18. Cartografie: nr. 0309-0320; 5934-5936; 6362-6367; 7112-7113, 7913-7920
19. Climatologie: nr. 0321-0322
20. Geologie: nr. 0323-0334; 5937
21. Geografie: nr. 0335-0350; 5938; 6368, 7921-7927
22. Genealogie: nr. 0351-0354; 6369; 7114-7115, 7928-7929
23. Familiegeschiedenissen: nr. 0355-0458; 6370; 7116-7118, 7930-7933
24. Biografica: nr. 0459-0487; 5939-5944; 6371; 7119, 7934-7983
25. Taalkunde: nr. 0488-0494, 7984-7989
26. Dialectologie: nr. 0495-0525; 5945-5946; 6373; 7120-7122, 7990-8000
27. Plaatsnaamkunde: nr. 0526-0558; 5947-5948
28. Naamkunde: nr. 0559-0563; 5949-5950; 7123-7128, 8001-8004
29. Iconografie: nr. 0564-0608; 5951; 6374-6382; 7129
30. Volksgebruiken: nr. 0609-0725; 5952-5958; 7130, 8005
31. Heem- en Volkskunde: nr. 0726-0732; 6383-6394; 7131-7134, 8006-8039
32. Erfgoed: nr. 6395-6401; 7135-7145, 8040-8067
33. Zegelkunde: nr. 8068-8069

 

II. Algemene Werken: nr. 0733-1069; 5959-5984; 6402-6437; 7146-7188, 8070-8104


III. Geschiedenis in Tijdvakken

III.1. Prehistorie en Gallo-Romeinse Tijd: nr. 1070-1095; 5985; 6438; 7189, 8105

III.2. Middeleeuwen

1. Algemeen: nr. 1096-1103; 5986; 6439; 7190, 8106-8109
2. Instellingen en politiek: nr. 1104-1109, 7191, 8110
3. Economische geschiedenis

   • communicatie: nr. 1110-1112
   • financiën: nr. 1113-1115
   • haven: nr. 1116; 5988
   • landbouw en veeteelt: nr. 1117; 5987
   • visserij: nr. 1118-1127; 5989-5991; 6440-6444, 8111

4. Sociale geschiedenis

   • ambachtswezen: nr. 1128
   • bewoning: nr. 1129-1130; 7192
   • demografie: nr. 1131

5. Godsdienstig leven: nr. 1132-1134, 8112
6. Landschap: nr. 1135-1155; 5992-5594
7. Archeologie van de Middeleeuwen: nr. 1156-1167; 6445-6450

III.3. De Bourgondische periode: nr. 1168-1177; 7193, 8113-8115

III.4. De Spaanse periode

1. Algemeen: nr. 1178-1185; 6451-6452
2. Instellingen en politiek: nr. 1186-1222; 5995-5996; 6453-6457; 7194, 8116-8121
3. Beleg van Oostende: nr. 1223-1280; 5997-6004; 6458-6503; 7195-7201, 8122-8145
4. Economische geschiedenis

   • communicatie: nr. 1281; 6006
   • financiën: nr. 1282-1283; 7202
   • haven: nr. 1284-1295; 6506-6507; 7203, 8146-8151, 8153, 8156, 8158-8159
   • kaapvaart: nr. 1296-1333; 6505; 7204-7205, 8152, 8155
   • molens: nr. 1334
   • overzeese expansie: nr. 1335-1337; 6504, 8154, 8157
   • visserij: nr. 1338-1341; 6005

5. Sociale leven

   • algemeen: nr. 1342-1344, 8162
   • beroepen: nr. 6508
   • criminaliteit: nr. 1345-1347; 7206
   • demografie: nr. 1348
   • gilden en ambachten: nr. 1349-1350; 6509
   • sociale groepen: nr. 1351-1356; 6510, 8160-8161
   • stadsontwikkeling: nr. 1357-1363
   • volksgezondheid: nr. 1364

6. Landschap: nr. 1365-1375; 6007
7. Godsdienstig leven: nr. 1376-1394; 6008-6009, 8163-8170
8. Kunsten: nr. 1395-1396; 7207, 8171-8173

III. 5. Oostenrijkse periode

01. Algemeen: nr. 1397-1406; 6511, 8174-8176
02. Instellingen en politiek: nr. 1407-1431; 6512-6515; 7208-7210, 8177-8186
03. Economisch leven

   • financiën: nr. 1432-1434; 7211
   • handel: nr. 1435-1437, 8190, 8192, 8196
   • haven: nr. 1438-1460; 6012; 7212-7214, 8188, 8191, 8197, 8200
   • landbouw: nr. 1461-1466, 8194
   • nijverheid: nr. 1467-1480; 6518; 6520, 8187, 8199
   • overzeese handel: nr. 1481-1512; 6010-6011; 6519; 6521-6524; 7215-7219, 8189, 8193, 8195, 8198
   • scheepvaart: nr. 1513-1525; 6516; 7220-7221
   • transport: nr. 1526-1533; 6517; 7222-7223, 8201
   • visserij: nr. 1534-1545

04. De Oostendse Compagnie: nr. 1546-1677; 6013-6016; 6525-6535; 7224-7230, 8202-8211
05. Sociale leven

   • algemeen: nr. 1678-1680; 6019; 6536
   • armenzorg: nr. 1681-1682; 6018
   • criminaliteit: nr. 1683-1686; 6020
   • demografie: nr. 1687-1688; 7231-7232
   • feestelijkheden: nr. 1689-1692
   • sociale groepen: nr. 1693-1704, 8212
   • toerisme: nr. 1705-1707
   • urbanisatie: nr. 1708; 6021-6022
   • volksgezondheid: nr. 1709-1712; 6017

06. De katholieke kerk: nr. 1713-1747, 8213-8214
07. Het protestanisme: nr. 1748-1753
08. Judaïsme: nr. 1754-1757
09. Vrijmetselarij: nr. 1758
10. Wetenschappen en onderwijs: nr. 1759-1761, 8215
11. Kunsten: nr. 1762-1776; 6023; 6537, 8216-8219

III. 6. De Hedendaagse periode

III.6.1. In chronologische volgorde

1. De Brabantse Omwenteling: nr. 1777-1778; 6538, 8220-8221
2. De Franse Tijd: nr. 1779-1857; 6024-6028; 6539-6547; 7233-7236, 8222-8247
3. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en de revolutie van 1830: nr. 1858-1901; 6029-6031; 6548-6553; 7237-7239, 8248-8258
4. De periode 1830-1914: nr. 1902-1934; 6032-6035; 6554-6559; 7240-7244, 8259-8282
5. De eerste wereldoorlog: 1914-1918: nr. 1935-2018; 6036-6038; 6560-6580; 7245-7264, 8283-8338
6. Het interbellum: 1918-1940: nr. 2019-2025; 6039-6040; 6581-6586; 7265-7266, 8339-8341
7. De tweede wereldoorlog: 1940-1945: nr. 2026-2110; 6041-6046; 6586b-6605; 7267-7285, 8342-8370
8. De na-oorlogse periode: nr. 2111-2121; 6606-6615; 7286-7289, 8371-8380

III.6.2. Thematisch geordend

III.6.2.1. Geschiedenis van instellingen en politiek

01. Internationaal: nr. 2122-2127; 6047; 6616-6621; 7290-7291, 8381-8385
02. Nationale Instellingen

   • landmacht: nr. 2128-2129; 6052-6053
   • luchtmacht: nr. 2130-2132
   • zeemacht: nr. 2133-2167; 6049; 6623; 6625; 7292-7315, 8386-8393
   • militair hospitaal: nr. 2168-2172, 8395
   • veldwachter: nr. 2173-2174
   • zeewezen: nr. 2175-2181, 8396-8399
   • zeevaartpolitie: nr. 2182
   • loodswezen: nr. 2183-2198; 7316-7322
   • zeereddingsdienst: nr. 2199-2206; 6050
   • rijksstation voor zeevisserij: nr. 2207-2210; 6051; 6054
   • Belgisch instituut voor orthopedie: nr. 2211
   • openbare werken: nr. 2212-2215
   • bijzondere dienst der kust: nr. 2216; 7323-7325
   • wateringen: nr. 2217
   • Koninklijke Schenking: nr. 2218-2220; 6048
   • rechtbank van koophandel: nr. 2221
   • zeewetenschappelijk instituut: nr. 6624; 7326-7327
   • rijkswacht: nr. 6055
   • Vlaams instituut voor de zee: nr. 6626
   • onderzoeksraad voor de zeevaart: nr. 6622
   • Vlaamse overheid - afdeling kust: nr. 7328-7332
   • Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust : nr. 7333-7334
   • bergingsdienst: nr. 8394
   • kustwacht : nr. 8400-8401
   • ontmijningsdienst: nr. 8402

03.Lokale instellingen

      • bijzondere raadgevende commissie voor visserij: nr. 6056, 8405
      • brandweer: nr. 2222-2223
      • burgerwacht: nr. 2224-2225; 6060
      • commissie voor stedenschoon: nr. 2227
      • culturele raad: nr. 2228
      • openbare onderstand: nr. 2229-2234
      • politie: nr. 2235-2240; 6057-6058; 7335-7338
      • stedelijke administratie: nr. 2241-2243; 6632; 6635; 6637; 6642
      • zeebadendienst: nr. 2244
      • havenbedrijven: nr. 6059
      • Radio Maritieme Diensten: nr. 6627; 6636
      • stedenbeleid: nr. 6628-6630, 8403
      • loodsen: nr. 6631
      • waterschoutsambt : nr. 8404

04. Politieke gebeurtenissen 

      • algemeen: nr. 2245-2246; 6644
      • casino-problematiek: nr. 2247, 8406
      • duurzaamheidsbeleid : nr. 8407-8408
      • eerste internationale: nr. 2248
      • fusie- en grensproblematiek: nr. 2249-2250; 7339-7342
      • godsdienstpolitiek: nr. 2251-2253
      • groenbeleid: nr. 8409-8413
      • havenbeleid: nr. 8414-8424
      • kiesstelsel: nr. 2254-2257
      • kustbeleid: nr. 8425
      • parkeerbeleid: nr. 8425
      • personeelsmanagement: nr. 7343
      • socio-cultureel beleid: nr. 2258
      • vlaamse beweging: nr. 2259-2263; 6643, 8427

05. Verkiezingen: nr. 2264-2267; 7344
06. Politieke partijen: nr. 2268-2269; 6645-6646; 7345-7346
07. Koninklijke familie: nr. 2270-2293; 6061; 6647-6662; 7347-7355, 8428-8433
08. Collectieve biografieën van politici en overzichtswerken: nr. 2294-2301; 6062-6064; 6663, 8434
09. Individuele politici: nr. 2302-2338; 6065; 6644-6665; 7356-7357, 8435-8449
10. Patronale, landbouw- en middenstandsverenigingen: nr. 2339-2352
11. Verenigingen en bewegingen van loonafhankelijken

      • katholieke zuil: nr. 2353-2358; 6066
      • socialistische zuil: nr. 2359-2362, 8450-8451
      • militairen: nr. 2363-2365
      • loodsen: nr. 2366
      • communisten: nr. 6067

12. Vrouwenverenigingen: nr. 2367-2368
13. Jeugd- en studentenverenigingen en –bewegingen: nr. 2369-2376; 6666-6669; 7358-7359, 8452

III.6.2.2. Economische geschiedenis

1. Algemeen: nr. 2377-2398; 6670; 7360, 8453-8454
2. Nijverheid en techniek 

      • algemeen: nr. 2399-2410; 6086
      • baggerwerken: nr. 2411-2413; 6085
      • bouw: nr. 8455-8457
      • brouwerijen: nr. 2414-2418, 8458
      • drukkerijen: nr. 2419-2422
      • energievoorziening: nr. 2423-2436; 6079; 6671-6673; 7361-7364, 8460-8461
      • haveninfrastructuur: nr. 2437-2439; 6070-6078; 6080-6084; 7365-7375
      • ijsproductie: nr. 2440-2444
      • molens: nr. 2445-2449; 6069, 8462-8464
      • oceanografie: nr. 6068
      • oesterkweek: nr. 2450
      • scheepsbouw: nr. 2451-2465; 7376-7383
      • scheikundige nijverheid: nr. 2466-2467; 6672, 8459
      • spoorwegmaterieel: nr. 2468
      • steenbakkerijen: nr. 2469-2471
      • visverwerkende nijverheid: nr. 2472-2483; 6087; 7384-7389
      • zoutziederij: nr. 2484

3. Handel en diensten

   • algemeen: nr. 2485-2489; 6089-6090; 7390
   • boekhandel: nr. 2490-2494
   • coöperatieve beweging: nr. 2495-2507; 7391, 8466
   • grootwarenhuizen: nr. 2508
   • handelsfoor: nr. 2509-2510
   • horeca: nr. 2511-2522; 6088; 6092; 6680-6686; 7392-7394, 8465, 8467
   • hotelwezen: nr. 2523-2531; 6093; 7395-7396
   • juwelierszaken: nr. 2532
   • kamer van koophandel: nr. 2533
   • kleinhandel: nr. 2534-2535
   • overzeese handel: nr. 2536-2546
   • rederijen: nr. 2547; 6679
   • textielhandel: nr. 2548
   • vishandel: nr. 2549; 6091; 6674; 6676-6677; 7397-7417
   • voeding: nr. 7418-7419
   • wijnhandel: nr. 2550

4. Communicatie en transport

   • autoverkeer: nr. 2551-2555; 6717; 6725; 7420
   • binnen- en kustscheepvaart: nr. 2556-2564; 6105; 6116; 6123; 6691; 6709; 6729; 6731
   • kanaaltunnel: nr. 2565-2568
   • luchthaven: nr. 2569-2611; 6094; 6708; 6711; 6718; 7421-7424, 8471-8473
   • post, telefonie en telegrafie, radio: nr. 2612-2643; 6095; 7425-7429
   • publiciteit: nr. 7430
   • regionaal en stedelijk openbaar vervoer: nr. 2644-2676; 6120; 6692; 6726; 7431-7451, 8468-8470
   • signalisatie op zee: nr. 2677-2689; 6119; 6687; 6696, 8474-8475
   • spoorwegen: nr. 2690-2727; 6724; 7452, 8476-8492
   • veerdienst Oostende-Dover: Zeewezen en RMT: nr. 2728-2837; 6097; 6102-6104; 6106; 6108-6109; 6111; 6124; 7453-7455, 8493-8495
   • veerdiensten buiten Zeewezen en RMT: nr. 2838-2850; 6115; 6125-6126; 6699; 6702; 6706; 6713-6715; 6721; 6727; 6735; 7456-7460
   • zeehaven: nr. 2851-3056; 6096; 6098-6100; 6107; 6110; 6112-6114; 6117-6118; 6121-6122; 6688-6690; 6693-6695; 6697-6698; 6700-6701; 6703-6705; 6707; 6710; 6712; 6716; 6719-6720; 6722; 6728; 6730; 6732-6734; 7461-7476, 8496-8509

5. Financiën: nr. 3057-3063; 7477-7478
6. Visvangst en landbouw

   • visvangst: nr. 3064-3303; 6128-6131; 6134-6135; 6137-6140; 6736-6748; 7479-7505, 8510-8538
   • land- en tuinbouw: nr. 3304-3306; 6132-6133; 6136; 6139

III.6.2.3. Sociale geschiedenis

01. Algemeen: nr. 3307-3318; 6141-6143; 6749-6750; 7506-7516, 8539-8550
02. Demografie: nr. 3319-3329; 6751, 8551-8554
03. Sociale groepen

   • algemeen: nr. 6758-6760; 6765-6766; 6769; 6772
   • adel: nr. 3330; 6754
   • ambtenaren: nr. 7517
   • arbeiders: nr. 3331-3335
   • architecten: nr. 6762
   • bakkers: nr. 3336-3340
   • bootjessjouwers: nr. 3341; 7518
   • brouwers: nr. 3342-3344
   • cateringpersoneel: nr. 8556
   • dagbladverkopers: nr. 3345
   • drukkers: nr. 3346-3367, 8557-8558
   • gepensioneerden: nr. 3368; 6757; 7519
   • horeca-uitbaters: nr. 3369-3371; 6763; 6770-6771; 6773
   • illegalen: nr. 7520
   • jeugd: nr. 3372-3373; 7521-7529, 8555
   • kansarmen: nr. 3374; 6144-6145; 6752
   • kleermakers: nr. 7530
   • klokkengieters: nr. 3375
   • koetsiers: nr. 3376-3378
   • landbouwarbeiders: nr. 3379
   • middenklasse: nr. 3380
   • migranten: nr. 7531-7534
   • militairen: nr. 3381
   • muzikanten: nr. 3382
   • notarissen: nr. 6755
   • onderwijzers: nr. 3383
   • pauselijke zoeaven: nr. 3384
   • politieagenten: nr. 6764
   • porseleinbakkers: nr. 8559
   • scheepslantaarnmakers: nr. 3385
   • smeden: nr. 8560
   • straatorgelbouwers: nr. 3386
   • strandjutters: nr. 6753; 7535
   • tabakshandelaars: nr. 3387
   • tegelbakkers: nr. 8561
   • timmerlui: nr. 3388
   • uitgevers: nr. 3389
   • uurwerkbouwers: nr. 3390; 7536
   • vissers: nr. 3391-3428; 6147-6149; 6756; 7537-7547, 8562-8574
   • visverkoopsters: nr. 3429-3430; 6146
   • vreemdelingen: nr. 8575-8577
   • zeeloodsen: nr. 3431; 6761; 6767
   • zeelui: nr. 3432; 7548-7550

04. Levensstandaard: nr. 3433-3440; 6774-6775; 7551-7553
05. Arbeidsmarkt: nr. 3441-3448; 6150-6153; 6776-6777; 7554-7556, 8578-8581
06. Criminaliteit: nr. 3449-3466; 6778; 7557-7558, 8582-8584
07. Gezondheidstoestanden

   • algemeen: nr. 3467-3473; 7559-7560, 8585-8590
   • huisvesting: nr. 3474-3477; 6780-6782; 6785-6786; 7561-7567
   • kerkhoven: nr. 3478-3479; 6158-6159; 6161-6162; 6164-6165; 7568
   • medische behandelingen: nr. 8591-8593
   • milieuproblematiek: nr. 3480-3482; 6779; 7569
   • ongevallen: nr. 8594-8597
   • riolering: nr. 3483-3485
   • sanatoria: nr. 3486-3490
   • thalassotherapie: nr. 8598-8599
   • thermalisme: nr. 3491-3564; 6154-6157; 6163, 8600-8602
   • waterdistributie: nr. 3565-3580
   • wellness: nr. 8603
   • woonzorgcentra: nr. 8604
   • welzijnszorg: nr. 3581-3591; 6783; 7570-7575
   • zeebaden: nr. 3592-3608, 8605-8610
   • ziekenfondsen: nr. 3609-3610
   • ziekenhuizen: nr. 3611-3622; 6160; 6784; 7576

08. Toerisme: nr. 3623-3725; 6166-6175; 6787-6802; 7577-7585, 8611-8634
09. Sport: nr. 3726-3812; 6176-6186; 6803-6815; 7586-7596, 8635-8643
10. Verenigingsleven: nr. 3813-3832; 6187-6188; 6816-6821; 7597-7603, 8644-8648
11. Urbanisatie:

   • algemeen: nr. 3833-3862; 6190; 6196-6197; 6204; 6210; 6213; 6218; 6223; 6233; 6235-6236; 6822; 6828-6829; 6835-6840; 6843; 68520-6852; 6860; 6865; 7604-7608, 8649-8654
   • gebouwen: nr. 3863-4049; 6189; 6191-6193; 6195; 6203; 6205-6209; 6212; 6215-6216; 6219-6221; 6224-6232; 6234; 6237-6238; 6827; 6834; 6836; 6841-6842; 6853; 6855; 6858-6859; 6861; 7609-7635, 8655-8661
   • wijken, straten en parken: nr. 4050-4175; 6194; 6198-6202; 6211; 6214; 6217; 6222; 6239; 6823-6826; 6830-6833; 6844-6849; 6854; 6856-6857; 6862-6864; 7636-7650, 8662-8668

12. Platteland: nr. 4176-4197; 6866; 7651-7652
13. Groen: nr. 7653-7657

III.6.2.4. Geschiedenis van het godsdienstig leven en de vrijzinnigheid

1. Katholieke Kerk: nr. 4198-4274; 6240-6245; 6867-6868; 7658-7660, 8669-8683
2. Vrijzinnigheid en vrijmetselarij: nr. 4275-4281; 6869
3. Protestantisme: nr. 4282-4290; 6870, 8684-8685
4. Judaïsme: nr. 4291-4293; 6871-6872, 8686
5. Islam: nr. 7661

III.6.2.5. Geschiedenis van het culturele leven

01. Algemeen: nr. 4294-4297; 6246-6251; 6873; 7662
02. Culturele organisaties, instellingen en personen: nr. 4298-4338; 6252-6254; 6874; 7663-7676
03. Onderwijs: nr. 4339-4430; 6255-6261; 6875-6882; 7677-7685, 8687-8693
04. Media: nr. 4431-4450; 6262; 6883-6886; 7686-7690, 8694-8695
05. Wetenschappen: nr. 4451-4503; 6263-6264; 6887-6897; 7691-7703, 8696-8706
06. Kunst – algemeen: nr. 4504-4521; 6265-6266; 6898-6910; 7704-7711, 8707-8721
07. Architectuur: nr. 4522-4655; 6267-6272; 6911-6961; 7712-7723, 8722-8734
08. Schilderkunst

   • algemene en collectieve werken: nr. 4656-4685; 6273-6277; 6962-6980; 7724-7727, 8735-8765
   • Jan De Clerck: nr. 4686-4696
   • James Ensor: nr. 4697-4833; 6278-6292; 6981-7008; 7728-7758, 8766-8795
   • Constant Permeke: nr. 4834-4849; 6293; 7009-7010; 7759-7760, 8796-8797
   • Leon Spilliaert: nr. 4850-4869; 6294-6296; 7011-7015; 7761-7764, 8798-8801
   • andere schilders: nr. 4870-5228; 7765-7788

09. Beeldhouwkunst: nr. 5229-5259; 6297; 7016-7017; 7789-7797, 8802-8806
10. Letterkunde: nr. 5260-5355; 6298-6304; 7018-7035; 7798-7815, 8807-8849
11. Fotografie: nr. 5356-5405; 7036-7043; 7816-7819, 8850-8854
12. Film: nr. 5406-5421; 6305-6308; 7044-7046; 7820-7828, 8855-8857
13. Theater: nr. 5422-5440; 6309-6310; 7047-7050; 7829-7830, 8858-8859
14. Muziek: nr. 5441-5819; 6311-6321; 7051-7063; 7831-7847, 8860-8871
15. Monumenten en gedenkplaten: nr. 5820-5911; 6322-6326; 7064-7081; 7848-7850, 8872-8899
16. Dans: nr. 5912-5914
17. Meubilair: nr. 5915
18. Mode: nr. 8900