* Overzicht voorzitters O.C.M.W. / Commissie Openbare Onderstand