14 oktober

14 oktober 1771

Thomas de Grysperre, zorgt er als raadsheer bij de Geheime Raad voor dat de stad voor onbepaalde tijd vrijstelling krijgt van belastingen aan de Staten van Vlaanderen.