26 september

26 september 1830

Na de nederlaag van de Hollandse troepen in Brussel wil een menigte, uit sympathie met de revolutionairen, de Brabantse driekleur op de Grote Markt neerplanten. In het tumult, veroorzaakt door het garnizoen, vallen twee doden