18 september

18 september 1967

Twaalf Oostendse verenigingen stichten de Kulturele Raad