17 september

17 september 1985

Aanvang van de slopingswerken van het Achturenhuis.