8 september

8 september 1944

Oostende wordt bevrijd door de Canadese Manitoba Dragoons