28 juni

28 juni 1267

Door een edict van gravin Margaretha van Constantinopel krijgt Oostende het recht om een halle en een markt op te richten.