28 mei

28 mei 1917

Maarschalk Hindenburg inspecteert met de legerstaf “de batterij van Hamilton”.