25 mei

25 mei 1913

De handelaars van de Weststraat komen op tegen de openbare verkoping van meubelen op hun trottoirs.