31 maart

31 maart 1898

Bij Koninklijk Besluit wordt door koning Leopold II de Bijzondere Dienst der Kust opgericht, als onderdeel van het Bestuur van Bruggen en Wegen