27 maart

27 maart 1857

In de Senaat houdt de hertog van Brabant, de latere koning Leopold II, een rede ten voordele van de Oostendse haven.