25 maart

25 maart 1796

In de Sint-Franciscusstraat wordt het huis van de binnenschippers ingericht als Rijkswachtkazerne.