21 maart

21 maart 2003

Op de gronden van de industriezone Plassendale opent “Telindus”, een bedrijf dat zich specialiseert in informatietechnologie.