17 maart

17 maart 1559

Alle vissers, poorters of vreemdelingen moeten 2 jaar lang 15 stuivers betalen voor elke lading tonvis (gezouten vis) die zij in de Oostendse haven binnenbrengen.