28 januari

28 januari 1901

362 jongens melden zich in “La Plume d’Or” in de Kerkstraat om er te loten voor hun legerdienst.

° Geboren

28-01-1846 - Auguste Stracke, hotelier

28-01-1858 - Jean Mollet, politicus

28-01-1882 - Valérie Lauraine, geestelijke

28-01-1896 - Albert Decorte, motorist ter visserij

† Overleden

28-01-1873 - Hypolite Vanderheyde, politicus

28-01-1927 - Auguste Hamman, polticus

28-01-1946 - Albert Lowie, geestelijke 

28-01-1948 - Joseph de Langhe, architect

28-01-1970 - Emile Pintelon, politiecommissaris

28-01-1977 - Daan Boens, letterkundige