20 januari

20 januari 1694

Nadat de hoeker “De Liggende Leeuw” uit Zierikzee, geladen met steenkool, gerst en tarwe in handen was gevallen van het Oostendse konvooischip “De Coninginne van Spanien”, wordt hij openbaar verkocht.

° Geboren

20-01-1865- Edouard Everaerts, politicus

† Overleden

20-01-1964 - Henri Edebau, polticus

20-01-1695 - Jan Sergeant (Pater Anselmus)