19 januari

19 januari 1549

Als gevolg van de oorlog met Schotland werd er veel stroperij en schade aangericht op zee op de Vlaamse schepen. De keizer vaardigt een edict uit waarin wordt bepaald dat ieder schip dat naar afgelegen landen met rijke koopmansschappen vaart de nodige toerusting moet hebben om de vijanden te kunnen weerstaan.

19 januari 1659

Aanstelling van Ludovicus Van Aken, oratoriaan van Scherpenheuvel als pastoor van de Sint-Pieterskerk Oostende in opvolging van Gerardus Duermans.

19 januari 1896

De laatste burgemeester van Mariakerke, Leopold Passchijn, wordt met een ruiterstoet plechtig ontvangen.

19 januari 2012

De Oostendse wiskundige Jean Bourgain (° 1954) wint de prestigieuze Crafoord Prize voor wiskunde

° Geboren

19-01-1783 - Aimé Liebaert, dichter

19-01-1792 - Antoine Jean Louis Rycx, politicus

19-01-1862 - Alphonse-Léonce De Grave, geestelijke

19-01-1898 - Maurice Seys, politiecommissaris (foto)

† Overleden

19-01-1895 - Polydor Vander Meulen, geestelijke

19-01-1903 - Louis Charles Jean Maryssael, politicus 

19-01-1974 - Norbert Gheeraert, lichtmatroos

19-01-2007 - Daniël Van Parijs, geestelijke, directeur visserijschool Paster Pype, aalmoezenier van de Zeemacht