19 december

19 december 1722

De Oostenrijkse keizer Karel VI ondertekent een octrooi voor de oprichting van de “Generale Keijserlijcke Indische Compagnie”, beter bekend als de “Oostendse Compagnie”