14 december

14 december 1793

Er wordt een bureau opgericht dat patriottische giften voor het Huis van Oostenrijk in ontvangst neemt