22 november

22 november 1963

Oprichting van het visserstehuis “De Bolle”