19 november

19 november 1894

Oprichting van het Werkersverbond, met als doel de arbeiders in de liberale partij in te schakelen