14 november

14 november 1796

Opnieuw mogen kleine vissersvaartuigen uitvaren, mits ze elk twee soldaten aan boord nemen