11 november

11 november 1505

“…Het onstuymig weder en d’overstroomingen waeren zoo geweldig dat den Dijk bij de Zee liggende daer door grootelijks beschaedigt wierd…”