2 november

2 november 1914

In de Sint-Petrus- en -Pauluskerk vindt de gebruikelijke Allerzielenviering plaats in aanwezigheid van veel Duitse soldaten. Er worden Duitse kerkliederen gespeeld en een Duits aalmoezenier houdt een sermoen