20 oktober

1446

Twee haringschepen zeilen als eersten de nieuwe Oostendse haven binnen