22 oktober

1892

Volksvertegenwoordiger Alfons Pieters wordt tot burgemeester benoemd, een functie die hij bijna 20 jaar lang, tot aan zijn dood, zal uitoefenen