23 oktober

23 oktober 1914

Oostende wordt voor de eerste maal vanuit zee beschoten.

23 oktober 1999

Ingebruikneming -nabij de oude watertoren- van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum, de Geuzetorre.