Cosyn Franciscus

loopbaan

Pater in de orde der Paters Augustijnen
Terminarius te Oostende ca. 1576
Leefde van het bedelen, predikte in Oostende en assisteerde tijdens kerkelijke diensten

bibliografie

L. VAN ACKER, De paters Augustijnen in Oostende, in : Biekorf, LXXXV, 1985, p. 188-189.
H. VANSTEENKISTE, Het kerkelijk leven te Oostende in de 17de en 18de eeuw (Verhandeling KUL), Leuven, 1986. (afgedrukt in Ter Cuere. Jaarboek 1991),Bredene, 1991, p. 85.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 12.05.2010.