Van Den Sype Judocus

loopbaan

Pastoor parochiekerk Oostende 1620 – ca. 1633
Verliet dit ambt om Augustijnermonnik te worden.

bibliografie

J.Bowens, Nauwkeurige beschrijving…, Brugge, 1792, p.104

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 10.05.2010.