De Boo Leopold (ca. 1791-?)

° Oostende, ca. 1791

beroep

Visser

bibliografie

Volkstelling 1814. XIII Stad Oostende, Brugge, 1980.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 16.12.2009.