Beernaert Auguste Marie François (1829-1912)

° Oostende, 26 juli 1829 - † Luzern (CH), 6 oktober 1912

politieke loopbaan

 • 23/10/1873-19/06/1878: minister Openbare Werken;
 • 04/08/1874-27/05/1900: volksvertegenwoordiger arr. Tielt, ter vervanging van G. de Mûlenaere du Jardin;
 • 16/06/1884-26/10/1884: minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken;
 • 26/10/1884-26/03/1894: hoofd der regering en minister van Financien;
 • 29/03/1892-31/10/1892: minister Buitenlandse Zaken, ad interim;
 • 28/03/1894: minister van Staat;
 • 30/01/1895-07/05/1900: voorzitter Kamer van Volksvertegenwoordigers, vervangen door L. de Sadeleer;
 • 1899: afgevaardigde Belgische regering op Ontwapeningsconferentie Den Haag;
 • 1895: kamercommissie Financiën;
 • 1896-1897: voorzitter kamercommissie Bibliotheek;
 • 1896: voorzitter kamercommissie Comptabiliteit;
 • 1898-1900: voorzitter kamercommissie Comptabiliteit;
 • 27/05/1900-06/10/1912: volksvertegenwoordiger arr. Roeselare-Tielt, vervangen door E. Goethals;

persoonlijke gegevens


 • vader: Bernard Beernaert (Evergem, 24 oktober 1795 - Brussel, 28 oktober 1862), inspecteur van Registratie en Landgoederen Leuven, inspecteur Registratie en Landgoederen Dinant en Namen;
 • moeder: Euphrosine-Josèphe Royon (Oostende, 14 juni 1809 - Elsene,31 augustus 1888)
 • broer van kunstschilder Euphrosine Beernaert
 • gehuwd in Brussel, 6 augustus 1870 met Mathilde Borel (° Brussel, 17.09.1851 - 1922)
 • geen kinderen;

studies

 • 1846-1851: doctor rechten, Katholieke Universiteit Leuven;
 • 1851-1853: postuniversitaire studies Parijs, Berlijn en Heidelberg.

beroep

 • 1853-1859: advocaat gerechtshof Brussel;
 • 1859-1912: advocaat Hof van Cassatie;
 • -: jurist Generale Maatschappij om nationale industrie te bevorderen;
 • -: jurist Generale Maatschappij van België;
 • 1869-1873: gerechtelijk raadgever Graaf van Vlaanderen;
 • 1884-1912: gerechtelijk raadgever Graaf van Vlaanderen;

overige mandaten, functies en activiteiten

 • 1871-1874: lid comité van toezicht Bank van België;
 • 1876: lid Comité belge de l'association internationale Africaine;
 • 1878: ondervoorzitter Comité belge de l'association internationale Africaine;
 • 8 maart 1881 - 18 maart 1884: ondervoorzitter Association Constitutionnelle Conservatrice de Bruxelles/ Behoudsgezinde grondwettige Vereniging van Brussel
 • 1883-1884: stafhouder Orde van advocaten Hof van Cassatie;
 • 18 maart 1884 - 13 augustus 1884 voorzitter Association Constitutionnelle Conservatrice de Bruxelles/ Behoudsgezinde grondwettige Vereniging van Brussel
 • 1886: medestichter Koninklijke Academie van de Vlaamse Taal en Literatuur;
 • 1889: voorzitter College van de Beteugeling van de Slavenhandel;
 • 1894: voorzitter Vereniging van de Belgische Koloniale Studies;
 • 1895-1908: ondervoorzitter Vereniging van de Belgische Koloniale Studies;
 • 1898-1912: geassocieerd lid Institut de France;
 • 1899: lid Classe des Lettres in de Académie royale des Sciences, des lettres et des Beaux-Arts de Belgique;
 • 1899: commissielid Kwesties met betrekking tot de militaire stituatie van het land;
 • 1899: Belgisch gevolmachtigd afgevaardigde voor de Internationale Conferentie van de Vrede Den Haag;
 • 25 maart 1899 – 1901: voorzitter Werk van den Akker (1896-)
 • 1899-1912: voorzitter Interparlementarie Unie;
 • 1900: lid permanente Hof van Arbitrage voor de Reglementering van de Vrede bij Conflicten Den Haag;
 • 1900-1901: voorzitter Internationale Handelsverenigng van het Oosten;
 • 1900-1903: Le Vulcain Belge;
 • 1901: voorzitter Universele Congres van de Vrede Glasgow;
 • 1901: Royale Belge;
 • 1901-1912: commissielid Diplomatieke Examens (onderzoeken);
 • 1902-1904: stafhouder Orde van Advocaten Hof van Cassatie;
 • 1906: Royale Belge;
 • 1906-1908: voorzitter Internationale Handeslvereniging van het Oosten;
 • 1907: Belgisch gevolmachtigd afgevaardigde voor de Internationale Conferentie van de Vrede te Den Haag;
 • 1908: Royale Belge;
 • 1909: directeur Classe des Lettres in de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique;
 • 1909-1912: voorzitter bestuur van de Koninkijke Musea van de Schilderkunst en de Beeldhouwkunst;
 • 1911: Royale Belge;
 • 1911: voorzitter Internationale Handelsvereniging van het Oosten;
 • -: Compagnie Belge Maritime du Congo;
 • 1912: lid organiserend comité eerste nationale congres van de Vrede in België;
 • 1912: voorzitter permanente commissie voor de Studie van Monetaire Kwesties;
 • 1912: lid Hoge Adviescollege van de Schone Kunsten;
 • -: voorzitter Federatie van Belgische Advocaten;
 • -: lid Vereniging voor de Vertegenwoordiging van Minderheden;
 • -: erevoorzitter Permanente Comité van de Internationale Congressen van de Sociale Verzekeringen;
 • -: voorzitter Belgische Comité van de Internationale Congressen van de Sociale Verzekeringen;
 • -: lid Vereniging voor de Openbare Zedelijkheid;
 • -: voorzitter Ligue du Coin de terre;
 • -: lid Koninklijke Academie van Roemenië;
 • -: lid Academie van Schone Kunsten Antwerpen;
 • -: voorzitter Raad van de Kerkfabriek Bosvoorde.
 • notoir kunstverzamelaar en -liefhebber;

eretekens

1909: Nobelprijs voor de Vrede.

adres

1829: Oostende: Albertusstraat (later Euphrosina Beernaertstraat)
1937: Dinant
1839: Namen
1847: Leuven
-: Bosvoorde

bronnen

 • De l'etat de l'enseignement du droit en France et en Allemagne. Brussel, 1854.
 • Chambres legislatives belges. Convention avec l'Etat Independant du Congo. Discours prononces par M. Beernaert, Ministre des Finances, dans les seances des 25, 29 et 30 juillet 1890. Brussel, 1890.
 • Propositions de revision constitutionnelle. Discours prononce a la Chambre des Representants dans les seances du 26 avril, du 6 et du 19 mai 1892. Brussel, 1892.
 • Les Etats americains et la Conference de La Haye - Revue de droit international", (1903), 556 etc.

bibliografie

 • BARTELOUS, Jean. Nos premiers ministres: de Léopold Ier à Albert Ier 1831-1934. Bruxelles, J.-M. Collet, 1983, 415 p. (pp. 171-177: Auguste Beernaert).
 • CARTON DE WIART, H. Auguste Beernaert - Annuaire de l’Académie Royale de Belgique, CVI, 1939, pp. 293 – 364.
 • CARTON DE WIART, H. Beernaert et son temps. Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1945, 148 p. (Collection ‘Notre passé’).
 • CARTON DE WIART. Auguste Beernaert - Almanach de la Societe generale des Etudiants catholiques, 1913, p. 209-255.
 • DE JACE, Charles. Auguste Beernaert et son oeuvre sociale - La Reforme Sociale, 1913, p. 50-60.
 • DE JONGHE, Ed. Beernaert A.M.F. (1829-1912). Biographie coloniale belge, 1948, k. 98-111.
 • DE RIDDER, Leopold II. M. Beernaert et la defense nationale,La Revue generale, 1920, p. 30-58.
 • DELACROIX, Leon. Beernaert avocat - La Libre Belgique, 23/09/1927.
 • DEMBLON, C. L'affaire Beernaert-Pourbaix. Brussel, 1898.
 • DEMOULIN, R. Beernaert Auguste-Marie-Francois - Biographie nationale, 1963, k. 69-103;
 • Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I, p. 146-147.
 • FRANCQ, Paul. Le 'Beernaert' de Me Gillion, Revue catholique des idées et des faits, 18/01/1935, p. 18-21.
 • GILLION. Eloge de Beernaert. Discours prononcé à la séance de rentrée du Jeune Barreau de Charleroi le 8 decembre 1934 - Revue catholique des idées et des faits, 04/01/1935-11/01/1935, p. 3-8, p. 11-15.
 • Hoe de wet van 22 mei 1878 door Minister Beernaert uitgevoerd wordt! Brussel, 1885.
 • Hulde aan den Heer Aug. Beernaert, Staatsminister, Voorzitter van de Kamer der Volksvertegenwoordigers. Stichter der Koninklijke Vlaamsche Academie. Gent, 1897.
 • JASPAR, Henri. Auguste Beernaert - La Revue belge, 15/10/1927, p. 181-192.
 • JASPAR, Henri. Auguste Beernaert. Bruxelles, Goemare, 1927, 14 p.
 • L’Echo d’Ostende, 10-11 oktober 1912.
 • Le Parlement belge 1831-1894, p. 17-18.
 • L'introduction du regime democratique, La Revue generale, 15/08/1927-15/09/1927, p. 129-144, p. 299-314.
 • LYON-CAEN, Ch., Notice sur la vie et les travaux d'Auguste Beernaert, membre associé de l'Institut. Séance et travaux de l'Academie des sciences morales et politiques. Paris, 1929.
 • MELOT, Auguste. Beernaert - I. Le regime bourgeois et la legislation sociale - II.
 • MIKHAILOVICH, Nicolas. Notice sur la vie et les travaux de Auguste-Marie-François Beernaert. Paris, Typographie Firmin-Didot et Cie, 1913, 10 p. (Institut de France - Academie des sciences morales et politiques).
 • Passelecq, F. Auguste Beernaert. Sa carriere et son oeuvre politique. Notes pour servir a l'histoire de l'evolution des idees dans le parti catholique belge apres 1878. Brussel, 1912.
 • PASSELECQ, Fernand. Beernaert homme d'etat - La Libre Belgique, 23/09/1927.
 • RENAUD DE BRIEY, Cte. Auguste Beernaert - Revue catholique des idees et des faits, 23/09/1927, p. 2-5.
 • VAN BERGEN, J. Over de Cercle des capacitaires en August Beernaert - De Plate, XXVII, 1998, 1, pp. 9-10.
 • VAN DE VOORDE, Aloïs. August Beernaert (1829-1912). Opmerkelijk Eerste minister en eerste Belgische Nobelprijswinnaar. Deel 1’. Bulletin van de vereniging van de Adel van het Koninkrijk België, 2001, 225, pp. 60-79; 226, pp. 3-25.
 • VAN DEN HEUVEL, J. Auguste Beernaert - La Revue generale, 1912, p. 641-664.
 • VAN MOLLE, P. Het Belgisch Parlement, p. 10-11.
 • VANDER SMISSEN, E. Leopold II et Beernaert en 1884. Lettres inedites. La Revue generale, 1920, p. 209-235.
 • VANDER SMISSEN, Ed. Leopold II et Beernaert, d'apres leur correspondance inedite de 1884 a 1894. Dl. I: Fondation de l'Etat du Congo. Defence de la Meuse. Brussel, 1919. Dl. II: Revision de la Constition. Brussel, 1920.

websites:

 • Auguste Beernaert (1829-1912). In ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online] . Record Last Modified Date : 13 augustus 2009. Record no. 2043. Available from World Wide Web.
 • Auguste Beernaert - Grootste Belgsite:
 • Auguste Beernaert - Nobelprize.org
 • Auguste Beernaert - Wikipedia

iconografie

Beeldbank Oostende:
 • portret: FT/F0421, PT/H5
 • monument Auguste Beernaert Oostende: PK/B2476, PK/B3291, FT/B1714, FT/C0331, M006584
 • grafmonument: M004774, M004775

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën, samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende laatst gewijzigd op 31.08.2009