Willemans Guillielmus (ca. 1642-1718)

° Mechelen ca. 1642 - † Oostende, juli 1718

loopbaan

Oratoriaan van Mechelen (“Franse Oratorianen”)
Pastoor Sint-Pieterskerk Oostende vanaf 5 augustus 1687 in opvolging van Dominicus Galle
Deken van dekanaat Oudenburg van 1696-1718

bibliografie

J. VERHAEGHE,Civile Zaken voor de Schepenbank van de Stad Oostende. Deel 2. 1690-1715, Oostende, s.d., p. 37.
H. VANSTEENKISTE, Het Kerkelijk Leven te Oostende in de 17de en 18de eeuw (licenciaatsverhandeling), Leuven, 1986.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 12.05.2010.