Vermeire Polydoor (1877-1937)

° Oostende, 2 juli 1877 - † Leeds (Groot-Britannië), 23 februari 1937

loopbaan

Vertrokken naar Engeland (Bisdom Leeds) in september 1900
Priester gewijd te Leeds op 23 maart 1901
Onderpastoor in St. Patricks in Leeds
Pastoor-deken van de St.Patricks in Leeds
Kanunnik van de kathedraal in Leeds sinds 1933

iconografie

Portretfoto op doodsprentje

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 20.05.2009.