Vermeire Jan (Joannes)

loopbaan

Norbertijn van de abdij van Dielegem te Jette
Pastoor van Mariakerke omstreeks 1625

bibliografie

G. BILLIET, O.L.Vrouw ter Duinen, Oostende, 1981.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 19.05.2009.