Vermeire Frederik (Pater Petrus) (1896-1962)

° Oostende, 27 maart 1896 - † 1962

loopbaan

Pater in de Orde der Dominikanen
Priester gewijd op 23 augustus 1925
Vertrokken naar Belgisch Congo voor missioneringswerk op 21 mei 1929

iconografie

Portretfoto op doodsprentje

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 19.05.2009.