Verhulst Christophorus

loopbaan

Priester Oratoriaan
Kapelaan van de parochiekerk in Oostende omstreeks 1693.

bibliografie

J. VERHAEGHE,Civile Zaken voor de Schepenbank van de Stad Oostende. Deel 2. 1690-1715, Oostende, s.d., p. 36.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 19.05.2009.